Kruso Logo
Kontakta oss

Accept it, love it, act on it - people!

A digital product must of course be relevant if it shall succeed. Relevance alone, however, is not enough for today's busy and jaded users, who expect to be met by intuitive and engaging solutions. In our luck! - Because that is exactly what good design can create.

String FurnitureD2C e-commerce site

Taktisk orienterad User Experience

Att alla relevanta målgrupper för en digital produkt måste omfattas av UX är ingen nyhet. Vi har jobbat med User Experience länge och inom ett brett spektrum, både vad gäller kompetenser och roller.

På det strategiska planet handlar UX om att kartlägga och beskriva "success stories". Varje gång någon utför en digital handling är det med ett syfte. En "success story" beskriver hur detta syfte blir uppfyllt mest effektivt. I den agila utvecklingsprocessen är dessa succéhistorier utgångspunkten för så kallade epics, vilka kan delas upp i mindre individuella delar. Vi hjälper dig att identifiera och prioritera vilka av dessa delhistorier som ger mest värde, detta så att du löpande ska kunna verkställa din strategi så att den passar din tidslinje, dina resurser och din budget.

Toolbox:

  • Mapping of User and Stakeholder groups

  • Definition of Success Stories/Epics

  • Customer Engagement Framework

  • Prototyping

incoDigital transformation

Taktiskt-operativt orienterad User Experience

I denna del inom UX riktar vi in oss på att hitta problem och lösningar och definiera lösningarnas utförande. Med hjälp av visuella specifikations-metoder kan vi testa och förtydliga koncept och i förlängningen driva agila utvecklingsprojekt med slutanvändaren i centrum - utan att tappa momentum.

Toolbox:

  • Data and User Flows

  • Interaction concepts

  • Wireframe prototyping

  • UX Writing

Digital sustainability

A conversation regarding greener solutions

Access the whole conversation about digital sustainability.

Have we lit a little green flame in you? At least we hope so.

In this conversation, Mie and Rune will take you around some of the fundamental cornerstones of digital sustainability and look at some of the biggest problems the digital revolution has on our world.

Get access to the full length of the conversation by filling out the form.

Contact us

Do you have any questions?

Get in touch with our CSO and creative strategist Rune Galschiøt.

rpg@kruso.dk

+45 31 31 48 88