Kruso Logo
Kontakta oss

PIM

Utforska hur en PIM kan förbättra effektiviteten, tillväxten och skalbarheten genom att effektivisera affärsprocesser i en dynamisk kommersiell miljö.

 • Års erfarenhet av PIM
  12
 • Implementationer
  +15
 • Certifierade PIM-specialister
  +10

Hos Kruso förstår vi komplexiteten med att hantera produktinformation över flera kanaler och touchpoints. Oavsett om du är en mindre verksamhet eller ett stort företag, säkerställer vår holistiska approach till PIM-implementering att du effektivt kan hantera och optimera dina produktdata från skapande till distribution.

Vi är dedikerade till att hjälpa företag att effektivisera sina operationer, förbättra datakvaliteten och skapa konkurrensfördelar genom en effektiv implementering av PIM-system.

Vi förstår att framgångsrika projekt involverar människor, vilket är varför vi prioriterar att engagera och onboarda nyckelintressenter från projektets tidiga början. Genom att involvera dem tidigt i processen säkerställer vi att internt ägarskap etableras och upprätthålls genom projektets livscykel och efter dess avslut.

Våra PIM-partners

Get the upper hand with PIMWebinar

Strategisk digital affär gjord rätt

Ett system för hantering av produktinformation (PIM) är ofta en vital komponent i våra kunders handelslösningar. PIM-systemet hanterar stora volymer av produktdata och SKU:er, vilket lägger grunden för att skapa omfattande och inspirerande shoppingupplevelser samt effektiva fullgörandeflöden för slutkunder.

Men ett PIM-system är mycket mer än så; det är en central strategisk plattform som lika mycket stödjer de flesta affärsprocesser genom hela värdekedjan, från tillverkare till distributör, myndigheter, interna affärsenheter, andra tredjeparter och naturligtvis slutkunder.

Det Digitala Produktpasset: En guide för ditt företags framsteg mot hållbarhet Det digitala produkt passet

Ett väl genomfört och väl genomtänkt PIM säkerställer en strikt dataarkitektur, binder samman alla affärskritiska system och möjliggör effektiv skalning av verksamheten. Samtidigt stöder det efterlevnad, PLM och obligatorisk produktdokumentation som det digitala produkt passet.

Därför är ett system för hantering av produktinformation (PIM) mer än bara ett system som hanterar dina produktdatas i din webbutik; PIM är en strategisk förutsättning för att driva sanna omnichannel-affärsstrategier över alla dina plattformar, system, kundgrupper och intressenter.

Hur kan vi assistera dig i ditt projekt?

Att implementera en plattform för hantering av produktinformation (PIM) inom en organisation är inte en lätt uppgift. Under de senaste 10 åren har vi specialiserat oss på att hantera komplex produktdata och hur organisationer med framgång kan implementera ett PIM och uppnå stort affärsvärde.

Vi förstår att sådana uppgifter inte bara kräver teknisk skicklighet utan även betydande mänskligt engagemang. Vi har strömlinjeformat vår process och utvecklat en fyrstegsstrategi som vi använder som grund när vi engagerar oss i PIM-projekt. Vi kan hjälpa dig på hela resan, eller vi kan bara assistera dig i ett eller flera av de 4 stegen, det beror verkligen på var du är på din projektresa och hur mogen organisationen är när det gäller att implementera dessa typer av plattformar.

Steg 1: Bedömning och planering

Introduktion: Grunden för en framgångsrik implementering av PIM börjar med en grundlig förståelse av dina nuvarande system och precisa målsättningar. Denna inledande fas är kritisk eftersom den formar riktningen för hela projektet.

 • Genomför en omfattande granskning av dina befintliga praxis och system för hantering av produktdata.

 • Samla detaljerade krav från intressenter över hela organisationen för att säkerställa att PIM-systemet uppfyller alla funktionella behov.

 • Utveckla en detaljerad projektplan som beskriver milstolpar, tidslinjer och förväntade leveranser.

Steg 2: Val och anpassning av PIM-system

Att välja rätt PIM-system är avgörande för att tillgodose dina specifika affärsbehov. Detta steg involverar noggrann analys och anpassning för att säkerställa att systemet kan skalas upp och anpassas efterhand som din verksamhet växer.

 • Utvärdera olika PIM-plattformar för att hitta en som bäst passar företagets skalbarhet, funktionalitet och budgetbehov.

 • Anpassa det valda PIM-systemet för att passa dina unika arbetsflöden, användarroller och datastandarder.

Steg 3: Dataöverföring och integration

Med rätt system på plats flyttas fokus till att integrera och befolka det med befintliga data. Detta skede är avgörande för att säkerställa en sömlös övergång och operativ kontinuitet.

 • Utveckla en robust strategi för dataöverföring som inkluderar rengöring, mappning och omvandling av data.

 • Genomför dataöverföringsplanen och säkerställ dataintegritet samt minimal driftstopp.

 • Integrera PIM-systemet med andra väsentliga affärssystem som ERP och CRM för att förbättra datakoherens och användbarhet.

Steg 4: Utbildning och löpande support

För att maximera värdet av det nya PIM-systemet är det avgörande att alla användare är skickliga i dess funktionaliteter. Detta sista steg fokuserar på empowerment genom utbildning och upprättande av ett stödramverk.

 • Genomför riktade utbildningssessioner för alla användarnivåer inom organisationen för att underlätta effektiv användning av det nya systemet.

 • Tillhandahåll omfattande dokumentation och resurser för att stödja den löpande användningen och felsökningen.

 • Erbjud kontinuerligt stöd och underhållstjänster för att säkerställa att PIM-systemet utvecklas med dina affärsbehov och användarfeedback.