Kruso Logo
Kontakta oss

Viktiga överväganden du bör göra innan du investerar i ett PIM-system för din onlineverksamhet

På Kruso har vi under många år byggt e-handelsplattformar och hjälpt våra kunder att göra bra val gällande vilket system för hantering av produktinformation som passar dem bäst. Alla PIM-system passar inte lika bra för alla företag, och speciellt graden av flexibilitet varierar från system till system. Därför har vi sammanställt en lista med de viktigaste övervägandena som vi anser att ni bör göra innan ni investerar i ett PIM-system: 

1. Affärsmässiga behov och mål

Börja med att utvärdera era affärsmässiga behov och mål. Vad vill ni uppnå med en PIM-lösning? Det kan till exempel handla om att ni vill minska era administrationskostnader för produkter, men det kan också vara att ni vill minska antalet returorder, förbättra kundupplevelsen, skapa en god grund för ert arbete med sökmotoroptimering eller erbjuda detaljerad information om era produkters hållbarhet. 

2. Produktsortiment och komplexitet

Överväg storleken och komplexiteten på ert produktsortiment. Hur många produkter säljer ni och hur många attribut har varje produkt? Ett omfattande produktsortiment med många varianter kräver en robust PIM-lösning med flexibla datamodeller och skalbarhet.

3. Försäljningskanaler och marknadsplatser

Tänk på vilka försäljningskanaler och marknadsplatser ni vill integrera med er PIM-lösning. Vill ni sälja på er egen e-handelsplattform, marknadsplatser som Amazon och eBay, sociala medieplattformar eller alla tre? Se till att din valda PIM-lösning stöder integration med de önskade kanalerna så att du kan samla all din produktinformation på ett ställe.

4. Användarupplevelse och användarvänlighet

En viktig faktor att överväga är användarupplevelsen och användarvänligheten av PIM-lösningen. Det ska vara enkelt för användarna att navigera och hantera produktinformation utan behov av avancerad teknisk kunskap. Ett intuitivt användargränssnitt och enkel upprättning av arbetsprocesser är nyckelelement för en framgångsrik implementering. 

5. Integration med befintliga system

Tänk på hur din valda PIM-lösning kommer att integrera med dina befintliga system såsom e-handelsplattformar, ERP-system, CRM-system osv. En sömlös integration säkerställer en problemfri datautbyte och undviker behovet av manuella uppdateringar. 

6. Skalbarhet och flexibilitet:

Välj en PIM-lösning som kan skalas i takt med din företags tillväxt och anpassa sig till dina föränderliga behov och krav. Flexibilitet är nyckeln eftersom det ger dig möjlighet att anpassa systemet till dina specifika affärsprocesser och arbetsflöden.

7. Support och underhåll

Slutligen, se till att undersöka support- och underhållsalternativen för din valda PIM-lösning. Vilken nivå av teknisk support och utbildning erbjuds? Finns det regelbundna uppdateringar och underhåll av systemet? Att ha tillförlitlig support och underhåll är avgörande för en problemfri drift av din PIM-lösning.

What you should know before choosing a PIM solution

Are you worried about having to switch PIM platforms every now and then? Or worried about outgrowing your current PIM platform down the road? This white paper explores the two main causes that lead to businesses outgrowing their existing PIM platforms.

Here is a sneak peek of what you can expect:

  • Two key factors that lead to outgrowing your PIM

  • The problem with most PIM platforms

  • Characteristics of an ideal PIM solution

What you should know before choosing a PIM solution

Struct PIM white paper - what you need to know before choosing a PIM solution

    Vi kan tyvärr inte visa det här formuläret. Kanske har du aktiverat adblockerare?