Kruso Logo
Kontakta oss

inco Cash & Carry.

Lanseringen av en B2B självscanningsapp.

Inco Cash & Carry är en av Danmarks största livsmedelsgrossister, som säljer livsmedel och tillbehör till företag från tre varuhus i landet.

Sedan 2019 har Kruso varit Inco's innovationspartner inom digital transformation och kan här avslöja produkten av det första utförandeprojektet: En native självbetjäningsapp-lösning som kommer att optimera kundupplevelsen för Inco's kunder.

Organisering av en digital innovationsenhet

Inco har strömlinjeformat sin organisation för att hantera exakt och endast de kärnområden som är inom deras verksamhet: inköp och försäljning. Därför krävdes det kreativt tänkande när det gällde organisationen av personerna som skulle leda och driva inco's digitala transformation. Den lämpliga modellen var att skapa en autonom digital innovationsenhet ledd av en digital produktägare från inco's försäljningsorganisation och en agil facilitator från Kruso. Enhetens lösare, personal-liknande koppling till verksamheten, med endast de mest nödvändiga beroendena och integrationerna till resten av organisationen, kombinerat med den inhemska affärsinsikten, innebar att projektledningen kunde genomföras effektivt.

Den enkla anslutningen mellan inco's och Kruso's organisationer har också bidragit till att samarbetet har varit en nära och naturlig kunskapsdelning mellan, å ena sidan, affärsinsikt genom nyckelpersoner i de olika affärsenheterna som internt representerar inco's värdekedja och å andra sidan design- och teknologiexpertis.

CX förstudie: Hype-drivet utforskande av möjligheter

Under 2020 genomförde vi en studie av inco's verksamhet för att identifiera möjligheter till digital affärstransformation. Studien syftade till att testa, validera, förfinna och komplettera flera hypoteser om nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter kopplade till olika sätt att digitalisera inco's kärnverksamhet.

Studiens metodik inkluderade intressentworkshops, intervjuer, prototyper, användartester, dataanalys och teknisk analys. De konkreta resultaten av studien var:

  • Affärsmål och KPI:er

  • Kundupplevelse (CX)-produktsyn

  • Grafisk identitet / UI-språk

  • Teknisk vision - Mikrotjänstarkitektur

  • Vägkarta för transformationer/initiativ

Baserat på studien arbetade inco och Kruso tillsammans med att förbereda en långsiktig, strategisk digital förändrings- och investeringsplan, en Vägkarta. Det resulterade i det första projektutförandet.

Agil utveckling och utförande mot en MVP-produktlansering av självscanningsappen

Där den initiala studien hade ett holistiskt, övergripande fokus, har det första genomförandeprojektet smalnat av - med ett mycket konkret och praktiskt mål:

Att utveckla en native app-lösning som gör det möjligt för Inco:s kunder att självbetjäna sig i lagerlokalerna direkt från sin smartphone.

Vi utgick från den omfattande produktbacklog som framkom från CX-studion. Genom en tvåveckors sprintmodell specificerade, förfinade, designade, testade och byggde (och testade) vi de slutliga lösningarna, så att de var redo för lanseringen.

Kombinationen av lösningar utgör Inco:s första kundinriktade självscanningsapp. Appen kan hämtas från Apple App Store och Google Playstore.

Kvalitetssäkring genom användardriven designmetodik

Men hur säkerställer man att utförandet av ett sådant projekt har fokus på kunderna? Rotad i ett användarcentrerat tillvägagångssätt började vi med att fråga oss, "vem är användarna och vilka behov och förutsättningar har de?" Dessa aspekter gjorde det möjligt för oss att kontinuerligt kvalitetssäkra produkten med fokus på inco's kunder. Och vem skulle kunna hjälpa oss bättre än de som har daglig kontakt och interaktion med kunderna?

Genom ett flexibelt och agilt deltagardesignsapproach involverade vi inte bara de viktigaste personerna internt i organisationen utan flera lager av inco's verksamhet; allt från teknikexperter till försäljning, marknadsföring, kundtjänst och kassapersonal.

Utrustade med prototypen var inco's anställda de första att göra en användartest. Med en bred representation över kundkontaktpunkterna fick vi värdefulla insikter i användarnas förutsättningar och behov och hur produkten kunde stödja de anställdas dagliga arbete, interaktion och dialog med kunderna.

Användartester samlades in, analyserades, bearbetades och slutligen implementerades genom en serie av mikrotryck; testning, designanpassning, testning, designanpassning ...

Ett stort steg mot en ny data-drivande era

Inco har med lanseringen av app-lösningen tagit ett kvantumkliv mot en fullt integrerad digital affärsmodell som möter kundens behov av intelligenta och personliga tjänster som levereras sömlöst över ett brett spektrum av kanaler.

Framöver kommer det att vara fokus på att operativisera data och insikter från kundresor. Dessa områden kommer att vara de viktigaste affärsdrivarna för vidare digitalisering.

Låt oss hjälpa dig - Kontakta oss idag

Har du några frågor?Kom i kontakt med vår VD, Lotten Holmgren.

lotten@kruso.se

+46735124970