Kruso Logo
Kontakta oss

5 Tips för UX-design för Offentliga Webbplatser.

Vilka är de viktigaste fokuspunkterna när man designar webbplatser för den offentliga sektorn? Vi ger dig de bästa tipsen i den här artikeln.

När man designar digitala lösningar för den offentliga sektorn bör användarvänlighet vara i fokus. Men hur arbetar man användarcentrerat när man samtidigt måste följa de kriterier som den offentliga sektorn har? Vår User Experience-designer Mie Hedegaard ger dig sina bästa tips för UX-design för den offentliga sektorn.

5 bra UX-råd för dig som arbetar med offentliga webbplatser.

1. Börja med att säkerställa att innehållet och strukturen på webbplatsen är begripligt, intuitivt och logiskt för medborgarna. När vi bedömer användarvänligheten på en webbplats tenderar vi att fokusera mycket på den visuella designen. Om er webbplats har en föråldrad utformning kan en ny design verkligen ge användarna ett betydligt bättre helhetsintryck. Men så länge ert innehåll inte fungerar kommer ni sannolikt inte att uppleva en betydande minskning av förvirrade medborgare som ringer in eftersom de inte kunde hitta det de sökte efter. Se till att det finns en begriplig taksonomi på sidan, att innehållet är skrivet på ett mottagarorienterat språk och att strukturen är logisk så att medborgaren från början skickas åt rätt håll. 2. Börja bearbeta innehållet i god tid. Om ni är osäkra på om ert innehåll är begripligt och logiskt strukturerat kan det vara en bra idé att användartesta er webbplats med "externa" medborgare. De som inte talar myndighetsspråket. Om ni redan har en bra idé om vilka insatser som behövs för att optimera ert innehåll kan ni kanske hoppa över testen. Men oavsett vad är det en bra idé att börja i god tid om ni önskar revitalisera er webbplats. Det visar sig alltid vara ett ganska omfattande arbete, och det är mycket lättare att fatta bra designbeslut när man vet vad designen konkret ska rama in. Till exempel har er innehållsstruktur stor betydelse för vilket navigeringskoncept som är mest optimalt att välja. 3. Var försiktig med att separera "självbetjäning" från den generella information ni förmedlar. Det har tidigare varit tradition att tydligt skilja självbetjäningslösningar från allmän information genom att ge självbetjäningsområdet sin egen plats på webbplatsen. Men sanningen är att det mesta av innehållet på en offentlig webbplats faktiskt handlar om självbetjäning. Se till att presentera handlingsmöjligheterna där de är relevanta för medborgaren. De flesta behöver förbereda sig innan de ansöker om bygglov. Vilka är procedurerna? Vilken information behöver jag ha redo? Är jag på rätt plats? Därför är det inte särskilt användarvänligt att information och handlingsmöjligheter som hör ihop är placerade på olika platser på webbplatsen. Använd gärna visuella verktyg som en iögonfallande färg (en "call-to-action-färg") för att framhäva handlingsmöjligheterna på de sidor där de är relevanta. 4. Gör det enkelt för användarna att scanna innehållssidorna efter relevant information. När vi letar efter information på en texttung innehållssida skannar vi oftast sidan i ett fast mönster (du kan googla "F-pattern, Z-pattern" om du vill veta mer). Våra vanor är lyckligtvis mycket liknande när det gäller detta. Det är bra eftersom det gör att vi kan strukturera innehållet på ett sätt som hjälper medborgarna att hitta det de letar efter. Se till att det finns visuella "ankare" med relevanta nyckelord på sidan som medborgarna snabbt kan skanna med ögonen. Tydliga avsnitt med rubriker, accordions eller moduler med en speciell layout som motsvarar en specifik typ av innehåll kan vara verktyg för att få en tydligare struktur på innehållssidorna.

5. Erbjud översikt och genvägar där det finns mycket att ta hänsyn till. Många har säkert genomgått en rationaliseringsövning som handlar om att minska antalet undersidor från 1000 till 100. I vissa fall kan man minska mängden innehåll, men ibland måste man samla mer innehåll på färre sidor. Om man upplever att en sida har mycket innehåll och medborgarna behöver scrolla långt för att komma till slutet av sidan kan det vara en bra idé att ge medborgaren möjlighet att 1) få en snabb överblick över vad sidan innehåller (en slags innehållsförteckning) och 2) hoppa direkt till det innehåll som är relevant för dem. En uppenbar metod att göra detta är med en ankellänk-meny. Om man istället vill sprida information om ett specifikt ämne över flera innehållssidor kan det vara en bra idé att hänvisa till dem i slutet av sidan. Lite som du känner igen det från webbutiker. "Var du intresserad av 'Anmälan till årskurs 0'? Då är du förmodligen också intresserad av 'Grundskolor', 'Fritidshem', 'Privatskolor'."

En bra användarupplevelse på offentliga webbplatser.

Generellt sett är det väsentligt att förstå vikten av en bra användarupplevelse. Om användaren enkelt och intuitivt kan utföra självbetjäning på webbplatsen, till exempel genom att fylla i en formulär, kommer användaren vara mer benägen att använda den, vilket också resulterar i färre förvirrade användare som kontaktar kundtjänst eller ger upp helt.

Det är viktigt att de offentliga myndigheternas digitala plattformar är skapade för att inkludera alla. Alla medborgare är jämlika och har rätt att komma i kontakt med myndigheterna. Därför arbetar vi intensivt med tillgänglighet och design av serviceprocesser som tar hänsyn till att inte alla användare är likadana och att det ska finnas plats för alla.

Detta är särskilt något vi som konsultföretag fokuserar på när vi utvecklar och driver offentliga digitala plattformar.

Användarupplevelsen är också en del av vår Publify-programvara, en CMS-programvara för danska kommuner, skapad av Kruso och kommunerna gemensamt. Alla moduler och mallar i Publify levereras som standard med ett lager för användarupplevelse som följer ovanstående praxis för god användbarhet i ledande mjukvaror och medborgarinriktade digitala tjänstekoncept. Dessa koncept testas kontinuerligt och förbättras inom ramen för både gemensamma och individuella projekt.