Kruso Logo
Kontakta oss

Lagerhantering: Användning av realtidsdata för att optimera lagerbehållning och minimera avfall.

Utöka realtids lagerdata för att optimera driften och lönsamheten för ditt handelsföretag.

Inom handelsvärlden är hantering av lagerbehållning en avgörande faktor för att driva en framgångsrik verksamhet. Att ha rätt antal varor i lager kan betyda skillnaden mellan att uppfylla kundens efterfrågan och att förlora en försäljning. Å andra sidan kan för mycket inventering leda till avfall, ökade lagringskostnader och minskad lönsamhet. Därför är användning av realtidsdata för att optimera lagerbehållning nyckeln till framgång.

Lagerdata i realtid.

Realtids lagerdata syftar till exakta och uppdaterade uppgifter om tillgängligheten av produkter i ett företags lagersystem. Dessa data uppdateras kontinuerligt när produkter säljs, returneras eller tas emot i lagersystemet och ger en ögonblicksbild av de produkter som är tillgängliga för försäljning vid en given tidpunkt.

I ett handelsföretag kan realtids lagerdata användas på flera sätt, inklusive:

  1. Exakt produkt tillgänglighet: Realtids lagerdata säkerställer att kunderna har tillgång till exakta uppgifter om produkt tillgänglighet medan de surfar på din onlinebutik, vilket bidrar till att skapa en bättre kundupplevelse.

  2. Effektiv orderhantering: Realtids lagerdata kan hjälpa dig att effektivisera din orderhanteringsprocess genom att ge synlighet in i tillgängligheten av produkter i din lagerhållning. Detta gör det möjligt för dig att snabbt identifiera vilka produkter som är tillgängliga för att uppfylla order och prioritera dem därefter.

  3. Lagerhantering: Realtids lagerdata kan användas för att optimera dina lagerhanteringsprocesser. Genom att spåra lagerhållningen i realtid kan du identifiera vilka produkter som säljer snabbt och vilka som säljer långsammare, vilket gör det möjligt för dig att justera din lagerhållning i enlighet med det.

  4. Efterfrågeprognoser: Realtids lagerdata kan också användas för att förutsäga framtida efterfrågan på produkter. Genom att analysera historisk försäljningsdata och aktuell lagerhållning kan du identifiera trender och mönster som kan hjälpa dig att prognostisera efterfrågan och justera din lagerhållning därefter.

Inventory management systems.

Lagerstyrningssystemer är programvarulösningar som hjälper företag att hantera sina lagerbehållningar, spåra produktförflyttningar och automatisera viktiga lagerrelaterade processer. Dessa system inkluderar vanligtvis funktioner som realtids lagerstyrning, orderhantering, inköpsorder och efterfrågeprognoser.

Enligt en undersökning utförd av Aberdeen Group uppnår företag som utnyttjar realtids lagerdata i genomsnitt en 10% ökning av lagerprecisionen och en 20% minskning av lagerrelaterade kostnader.

Företag kan dra flera fördelar av att investera i ett lagerstyrningssystem:

  • För det första hjälper ett lagerhanteringssystem företag att spåra sina lagerbestånd i realtid och säkerställa att de alltid har rätt produkter till hands för att tillgodose kundens efterfrågan. Det hjälper också företag att undvika över- eller underlager, vilket kan leda till förlorade försäljningar eller överdrivna lagerkostnader.

  • För det andra kan ett lagerhanteringssystem hjälpa företag att optimera sina orderuppfyllningsprocesser. Genom att automatisera centrala lagerrelaterade processer, såsom plockning och paketering av ordrar, kan företag minska fel och förbättra effektiviteten.

  • Slutligen kan ett lagerhanteringssystem hjälpa företag att fatta mer informerade inköpsbeslut. Genom att tillhandahålla realtids lagerdata och efterfrågeprognoser kan företag justera sina lagerbestånd för att tillgodose förändringar i kundens efterfrågan och undvika slutsålda varor.

Commercetools och BigCommerce erbjuder e-handelsplattformar som kan hjälpa företag att hantera sina lager mer effektivt. Med commercetools moderna API-first-tillvägagångssätt för e-handel kan företag enkelt integrera realtids lagerdata i sina arbetsflöden och automatisera lagerhanteringsuppgifter. BigCommerces plattform erbjuder också robusta lagerhanteringsfunktioner, inklusive realtids lagerhantering, automatiserad återbeställning och anpassningsbara lagervarningar.

Med ett lagersystem på plats kan företag effektivt hantera sin lagerhållning över flera kanaler, såsom webbutiker, fysiska butiker och sociala medieplattformar. Detta ger dem möjlighet att ha en centraliserad visning av sina lagerhållningsnivåer, minska risken för överförsäljning eller lagerfel och säkerställa snabb och exakt orderuppfyllning. Dessutom kan ett lagerstyrningssystem ge värdefulla insikter om kundens efterfrågan och försäljningstrender, vilket ger företag möjlighet att fatta datadrivna beslut för att optimera sitt lager och förbättra sin övergripande omnichannel-strategi.