Kruso Logo
Kontakta oss

Därför är PIM avgörande för modern handel.

Product Information Management (PIM) är ett system och en process som möjliggör för företag att centralisera och hantera all teknisk och marknadsföringsrelaterad information om en produkt. Det fungerar som en enda källa till sanning för produktdata, vilket säkerställer konsekvens och noggrannhet över olika försäljningskanaler. Genom att erbjuda en strukturerad metod för hantering av produktdata, banar PIM väg för bättre kundupplevelser, effektivitet, och anpassning till de skiftande marknadsbehoven.

Vad är PIM?

Product Information Management (PIM) är både en teknologisk lösning och en affärsprocess som hjälper företag att upprätthålla precisa, uppdaterade och konsekventa produktinformationer. I hjärtat av PIM finns en central databas som samlar alla produktrelaterade data. Denna data kan inkludera grundläggande produktbeskrivningar, tekniska specifikationer, priser, tillgänglighet, leverantörsinformation, och media som bilder och videor.

PIM-system gör det möjligt för företag att samla in, hantera, berika och distribuera produktdata på ett effektivt sätt. Det skapar en enda källa till sanning som kan delas över olika avdelningar inom en organisation samt över olika försäljningskanaler. Dessutom stöder PIM integrationen med andra system som ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), och e-handelsplattformar, vilket ytterligare förbättrar datakonsistens och -noggrannhet.

Vikten av PIM för modern handel

  • Förbättrad kundupplevelse: PIM säkerställer att kunderna får korrekta och kompletta produktinformation, vilket skapar en pålitlig och tillfredsställande köpupplevelse.

  • Effektivitet: Genom att centralisera produktdata minskar PIM risken för fel, sparar tid och minimerar kostnaderna associerade med datahantering.

  • Omnichannel-försäljning: I en värld där omnichannel-handel är normen, stöder PIM konsekvent produktinformation över olika plattformar och kanaler, vilket är avgörande för att uppnå en sömlös kundupplevelse.

  • Snabbare marknadsföring: PIM påskyndar processen att ta produkter till marknaden genom att strömlinjeforma datahantering och produktlanseringar.

  • Överensstämmelse och standardisering: PIM hjälper till att uppfylla industristandarder och regler genom att säkerställa att produktdata är korrekta och konsekventa.

  • Skalbarhet: Med PIM kan företag enkelt skala sina operationer genom att lägga till nya produkter, kategorier, eller till och med nya marknader och försäljningskanaler. Detta är särskilt viktigt för tillväxtorienterade företag som behöver en flexibel lösning för att hantera ökande datamängder och komplexitet.

  • Förbättrade leverantör-återförsäljarrelationer: Genom att erbjuda en centraliserad plattform för utbyte av produktdata, hjälper PIM till att stärka relationerna mellan leverantörer och återförsäljare. Det gör det enklare att dela korrekta och uppdaterade produktinformationer, vilket i sin tur förbättrar samarbetet och effektiviteten i försörjningskedjan.