Kruso Logo
Kontakta oss

Så kan PIM användas för att hantera den nya DPP-lagstiftningen.

I strävan att främja en cirkulär ekonomi och förbättra produktens hållbarhet, kommer EU successivt att införa det digitala produkt-passet (DPP) mellan 2024 och 2026. Detta initiativ kräver att företag tillhandahåller omfattande data över en produkts livscykel, inklusive produktens miljöavtryck och annan nyckelinformation. Även om denna lagstiftning medför utmaningar, erbjuder den också en möjlighet för handelsföretag att stärka både den operativa effektiviteten och konsumentförtroendet. En solid plattform för Product Information Management (PIM) kan vara nyckeln till att smidigt navigera i DPP-kraven samtidigt som företagets marknadsposition stärks. Låt oss djupdyka i hur en PIM-plattform kan underlätta denna övergång.

 • Centraliserad datahantering: PIM-systemet fungerar som ett centralt lager för all produktrelaterad information. Det säkerställer en noggrann organisering och enkel tillgång till data kopplad till en produkts livscykel, inklusive dess miljöpåverkan. Detta är avgörande för att skapa den digitala tvilling som DPP kräver.

 • Förbättrad datakvalitet och noggrannhet: Att ha korrekta och kompletta data är avgörande för att uppfylla DPP-kraven. PIM-plattformar har inbyggda valideringskontroller som säkerställer noggrannhet, konsistens och fullständighet i data, vilket hjälper till att uppfylla DPP:s strikta informationskrav.

 • Integration med andra system: PIM kan integreras med andra datasystem, såsom Enterprise Resource Planning (ERP) eller Product Lifecycle Management (PLM) system. Det skapar en strömlinjeformad utbyte av information om hållbarhet, produktionsprocesser eller material mellan olika system.

 • Förenklad hantering av krav: Med ett PIM-system blir det enklare att hålla sig informerad om krav. Systemet kan ställas in för att matcha DPP:s utvecklande standarder, och säkerställer att företag förblir i överensstämmelse allteftersom lagstiftningen utvecklas.

 • Förbättrat konsumentförtroende: Genom att tillhandahålla transparent produktinformation uppfyller företag inte bara DPP-kraven, utan bygger också förtroende hos konsumenterna. En PIM-plattform underlättar denna transparens och ger konsumenterna möjlighet att fatta informerade beslut, vilket stärker varumärkesförtroendet och lojaliteten.

 • Skalbarhet och framtidssäkring: Eftersom DPP:s räckvidd förväntas utvidgas över tiden säkerställer ett skalbart PIM-system att företag är väl förberedda på att anpassa sig till framtida utvidgningar av lagstiftningen. De modulära och skalbara egenskaperna hos PIM-plattformar gör dem till en långsiktig lösning för att hantera DPP-krav.

 • Konkurrensmässig fördel: Att proaktivt implementera en PIM-plattform kan ge en konkurrensmässig fördel på marknaden. Det visar ett företags engagemang för hållbarhet och beredskap att uppfylla framåtblickande lagstiftning som DPP.

 • Kostnadseffektivitet: Genom att automatisera datahantering och kravprocesser kan en PIM-plattform avsevärt minska driftskostnaderna. Detta är avgörande, särskilt när man navigerar genom nya regulatoriska utmaningar som DPP.

Att investera i en PIM-plattform handlar inte bara om att uppfylla lagstiftningen; det handlar om att positionera ett företag för att blomstra i en transparent, miljömedveten marknadsmiljö. När DPP-utrullningen närmar sig, kan användningen av ett PIM-system erbjuda en solid grund för handelsföretag att navigera i det nya regulatoriska terrängen, samtidigt som det främjar en hållbar och transparent operativ ethos.

The Digital Product Passport: A guide to implementation

Denna guide visar hur du kan förbereda din implementering av det digitala produktpasset. Vi har samlat den viktigaste informationen till dig:

 • Lär dig allt om det Digitala produktpasset och hur det kommer att påverka dig.

 • Lär dig hur du kan organisera produktdata med PIM och hur du använder det tillsammans med det digitala produktpasset.

 • Hitta matnyttig inspiration från en fallstudie och ta med dig godbitarna till din verksamhet!

Trevlig läsning!

 • The Digital Product Passport: A guide to implementation

Vi kan tyvärr inte visa det här formuläret. Kanske har du aktiverat adblockerare?