Kruso Logo
Kontakta oss

Velux

Omprofileringen av Build for Life-projektet.

Velux arbetar med projekt och initiativ inom den arkitektoniska världen kring hur vi bygger idag och i framtiden.

Build for Life-projektet är ett innovativt arbete som med hållbara byggnader hoppas att skapa en mer hälsosam relation mellan oss människor och vår planet.

Samarbetet med Domino Studio

I nära samarbete med Domino Studio har vi utvecklat en informativ webbplats för Velux Build for Life, som samlar viktigt och inspirerande innehåll på en innovativ, helt digital plattform.

Domino Studio har lett omprofileringen av Build for Life, med introduktion av nya färger, typsnitt och mer. Den övergripande visionen är att införliva den digitala plattformen med kärnan av en arkitekturtidskrift, som fungerar som en inspirationskälla för arkitekter över hela världen. På Kruso har vi tagit ansvar för att sätta upp och implementera lösningen.

I samarbete med Domino Studio har Kruso utvecklat en inspirerande webbplats för Velux Build for Life. Domino Studio tog täten för omprofileringen av Build for Life genom att bland annat introducera nya färgkoncept och typsnitt. Den övergripande visionen är att den digitala plattformen ska verka spegla en arkitekturtidskrift, som fungerar som en inspirationskälla för arkitekter över hela världen. Kruso har ansvarat för att sätta upp och implementera lösningen.

Flexibel design gör vardagen enklare

Tillsammans med Velux kom vi fram till att Umbraco passar bäst som CMS. Frontend-designen på webbplatsen är baserad på Next.js, något som skapar en bredare flexibilitet för Velux.

Därmed får Velux redaktörer friheten och anpassningsförmågan att skapa, modifiera och justera sidor på egen hand. Webbplatsen har en övergripande gridlayout, vilket också gör designen adaptiv efter behov.

Menyer som öppnar för nya möjligheter

Webbplatsen strävar efter att vara innehållsrik, fylld med inspiration och spännande arkitektinformation, samtidigt som den bibehåller en enkel och ren övergripande design.

Vissa sidor på webbplatsen har också sin egen undermenystruktur, vilket möjliggör för användarna att navigera och få tillgång till mer information.

Kontakt

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss.

Lotten Holmgren

lotten@kruso.se

+46 73 512 49 70