Kruso Logo
Kontakta oss

Folke­tinget.

Övertagande, drift och vidareutveckling av Folketingets omfattande Sitecore multisite-portallösning med nya projekt som ska bidra till medborgarnas deltagande i demokratin.

Folketinget är platsen där all lagstiftning i Danmark beslutas och administreras av de 179 valda medlemmarna i parlamentet och hela parlamentsorganisationen. Folketingets administration består av över 400 anställda som hanterar alla kommunikationsuppgifter för det allmänna och politiska Danmark och landets medborgare i allmänhet.

Utmaning

Det danska parlamentet arbetar kontinuerligt med att förbättra hur allmänheten kan följa det parlamentariska arbetet. Därför behövde de en digital samarbets- och sparringspartner för att skapa den bästa digitala upplevelsen för medborgarna. I juli 2020 valdes Kruso som det danska parlamentets nya digitala leverantör för att ta över, driva och vidareutveckla det omfattande Sitecore multisite portal-lösningen. Den baseras på Sitecore 9.1 och driver primärt www.ft.dk, www.eu.dk och www.folketingstidende.dk samt flera subsites och integrationer till det danska parlamentets interna system. Efter en grundlig och framgångsrik övertagande process sommaren 2020 har vi tagit över ansvaret för lösningen, som vi för närvarande driver och vidareutvecklar med ett dedikerat team.

Långsiktig lösning för Folketinget.dk

Efter att ha avslutat förvärvsfasen har vi börjat formulera en långsiktig roadmap. Detta inkluderar flera projekt som en full uppgradering till de senaste Sitecore-versionerna, nya subsiter, nya funktioner och moduler, smartare integrationer till tredjepartssystem och allmän omarbetning av föråldrad kod. Slutligen har vi initierat en strategisk UX- och designprocess som arbetar med kontinuerlig optimering av användarupplevelsen på webbplatsen och de enskilda tjänsterna.

En ny översiktsfunktion för Folketingssalen.

I januari 2021 påbörjades ett nytt projekt för Folketinget. Idén till projektet uppstod från att en grafisk formgivare ansvarade för en "handgjord" översikt över salen och medlemmarna i deras platser. Denna lösning var komplicerad och krävde manuella ändringar. Efter att översikten hade ändrats, var den sedan fysiskt utskriven för användning i salen och publicerad på webbplatsen.

Därför ville parlamentet ha en automatiskt genererad, interaktiv översikt över salen och medlemmarna, baserad på data från parlamentets underliggande system, där man kunde se vilka medlemmar och ministrar som sitter på vilken plats för varje mötesdatum. Dessutom skulle man kunna filtrera visningen i förhållande till partier, utskott, valkretsar, borgmästare, etc., samt bli hänvisad till ytterligare information, inklusive biografi för varje person i rummet.

Kunden ville ha en flexibel lösning, inklusive möjligheten att få en översikt från perspektivet på podiet. Båda versionerna av översikten skulle vara utskrivbara för användning av, till exempel, talman i Folketinget för möten i salen. Dessutom ville de ha en statistikvisning, där man för varje session kan se fördelningen av medlemmar efter kön, åldersgrupp, valkrets, antal år i parlamentet och fördelning av mandat. Det skulle också vara möjligt att se en översikt över salen på sidorna med lagförslagen. Här skulle användare kunna se vem som var närvarande i salen för varje omröstning och om de röstade för eller emot det.

Utveckling av översikten.

Kruso granskade först önskad funktionalitet och design för lösningen med kunden och utformade sedan en arkitektur för lösningen i nära samarbete med kunden, som tillhandahåller den data som utgör grunden för översikten. Utöver kundens önskan om en snygg översikt som var lätt för användare att förstå och samtidigt uppfylla kraven på tillgänglighet på webben var det viktigt att validera att informationen som visas på översikten över hallen var korrekt.

Lösningen är baserad på datautvinning från riksdagens system och implementerad i React. På så sätt kan användaren se var riksdagsledamöterna, regeringen och partierna befinner sig i riksdagshallen för möten, samt utforska sammansättningen av riksdagsledamöterna för ett visst mötesdatum.

Med hallöversikten kan kunden generera en interaktiv översikt för varje mötesdatum, en statistikvisning och en fysisk utskrift utan att behöva göra om allt manuellt när förändringar uppstår. Den nya lösningen gör det enklare för Folketinget administrativt och ger en mycket mer spännande och informativ upplevelse för besökare på webbplatsen.

Du kan kolla in hallöversikten här.

En långsiktig samverkan.

Kruso är idag - och de nästkommande 4-8 åren - det danska parlamentets främsta digitala partner och leverantör ansvarig för teknisk drift, utveckling och support av hela parlamentets webbplatser baserade på Sitecore, inklusive strategisk rådgivning, UX- och designoptimeringar. Parlamentet har kontinuerligt nya projekt på gång. För hallöversikten finns det planer på att generera en version för Ungdomsparlamentet och Nordiska rådet, så att deltagarna vet var de ska sitta i salen.

Kontakta oss!

Har du några frågor?

Kom i kontakt med vår VD, Lotten Holmgren.

lotten@kruso.se

+46735124970

Träffa teamet