Kruso Logo
Kontakta oss

Region Nord­jylland.

En sammanhållen digital multisite-plattform.

Region Nordjylland består av 11 kommuner och betjänar mer än 580 000 medborgare i norra Danmark. Region Nordjylland erbjuder viktiga offentliga tjänster inom sjukhus och hälso- och sjukvård. Dessutom ansvarar de för en bred utveckling av sociala projekt över de 11 kommunerna.

Utmaning

År 2013 samarbetade North Denmark Region med Kruso för att bygga sin nya webbplats. De ville skapa en omfattande webbportal som erbjuder en sammanhängande digital serviceupplevelse för alla besökare. Den nya plattformen skulle ersätta en mängd individuella webbplatser för regionens fyra sjukhus, 17 hälsoinstitutioner och många andra mindre webbplatser.

Lösning

Kruso utvecklade en sammanhållen digital multisite-plattform som hanterar alla relevanta subsidor i en lösning. Systemet är byggt på Sitecore och hanteras med en tydlig styrmodell som säkrar starka synergier mellan centraliserade och decentraliserade funktioner och arbetsflöden. Plattformen integreras med flera av regionens IT-system.

Resultat

North Denmark Region har idag en lösning som ger betydande kostnadsbesparingar, snabbare time-to-market och tydligare varumärkeskonsistens över webbplatserna tack vare en stark styrmodell.

Contact us!

Do you have any questions on public solutions?

Get in touch with our managing director Anders Frey Birkmose.

afb@kruso.dk

+45 41 95 33 30

Träffa teamet