Kruso Logo
Kontakta oss

Stiftelsen Hjärnfonden

Sedan April 2022 har Kruso varit digital partner för Hjärnfonden med ändamålet att ta deras webbplats in i framtiden. Det omfattar allt från prestanda till tillgänghetsanpassning och användarvänlighet för besökare.

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fritt från hjärnans sjukdomar. De arbetar med insamling och finansiering av hjärnforskning samt kunskapsspridning och opinionsbildning för hjärnans område. Sedan 1994 har Hjärnfonden delat ut nästan en miljard till svensk hjärnforskning och har inga planer på att sakta ner. 

Bakgrund och utmaningar

Hjarnfonden.se är ett digitalt nav för Hjärnfondens verksamhet med bred information kring diagnoser och hjärnforskning. Besökare kan även donera till hjärnfonden direkt på webbplatsen.

Nuvarande webbplats byggdes 2014 i Wordpress och har underhållits undermåligt på senare tid. Med tiden har även tekniken åldrats och prestanda sjunkit, så Hjärnfonden sökte därmed en ny partner som kunde hjälpa till att bygga en modern och framtidssäkrad webbplats med krav på användarvänlighet och tillgänglighet.

Digitalt partnerskap

Sedan April 2022 har Kruso varit digital partner för Hjärnfonden med ändamålet att ta deras webbplats in i framtiden. Det omfattar allt från prestanda till tillgänghetsanpassning och användarvänlighet för besökare.

Inkluderat är även att ta fram UX, se över arkitekturen, säkra upp betallösningar och jobba datadrivet för att öka konvertering.

Beskrivning av lösning

För att se till att redaktörer inte behövde ändra sitt befintliga arbetssätt började vi med att göra om Wordpress till ett headless CMS (fortfarande Wordpress) för att sedan bygga nya webbsidor (frontend) med React där vi har stora möjligheter att jobba enligt modern praxis för att bygga webbsidor och därigenom framtidssäkra plattformen. 

Vi har sett över existerande plattform och förberett en ny webbplats där säkerhetshål att lappats och prestanda förbättras avsevärt. 

Ett stort fokus ligger på att arbeta datadrivet för att öka konverteringar. Här samarbetar vi med flera experter inom dataanalys för att säkerställa en korrekt process och att den nya webbplatsen ska leverera så optimalt som möjligt.

När det kommer till design, UX och kommunikationsrådgivning omfattar lösningen:

  1. Utveckling av responsiva principer och best practice av användarupplevelsen på olika plattformar.

  2. Optimering av läsbarhet och kontrastvalidering på alla plattformar (tillgänglighet).

  3. Utveckling av digital design för förbättrad visuell kommunikation.

  4. Användartester av UX- och UI-design.

  5. Utveckling av designmanual för digital närvaro.

  6. Optimerat efter användare med synskada eller blindhet.

Agilt arbetssätt

Genom att arbeta agilt i korta sprintar kan vi maximera produktivitet och leverera värde snabbt. Samarbetet med produktägaren på Hjärnfonden är avgörande för vår framgång. Genom att involvera dem aktivt och regelbundet får vi värdefull feedback och vägledning.  

Det agila arbetssättet främjar samarbete och teamdynamik. Genom att dela kunskap, involvera alla och hålla korta dagliga möten säkerställer vi gemensamma mål och engagerar teammedlemmarna. Tydliga sprintmål och regelbundna avstämningar med produktägaren skapar ömsesidig förståelse och tillit. Detta gör oss flexibla inför förändringar och nya krav. 

Sammanfattningsvis, genom att arbeta agilt och samarbeta nära produktägaren, uppnår vi hög effektivitet. Det gör det möjligt att kontinuerligt förbättra våra leveranser till Hjärnfonden.

Träffa teamet