Kruso Logo
Kontakta oss

Hjärnfonden

Som digital partner sedan 2022 tar vi Hjärnfonden in i framtiden. Vi utforskar nya prestandaförbättringar, tillgänglighetsförbättringar och optimerad UX-design.

Hjärnfonden arbetar för ett samhälle där alla hjärnor når sin fulla potential, fria från hjärnsjukdomar. De engagerar sig i insamling och finansiering av hjärnforskning, samt kunskapsspridning och påverkansarbete inom neurovetenskap.

Sedan 1994 har Hjärnfonden allokerat nästan 1 miljard SEK till svensk hjärnforskning och visar inga tecken på att sakta ner.

Börja från noll

Den tidigare plattformen byggdes i WordPress 2014 och hade på senare tid underhållits dåligt. Dessutom har tekniken åldrats, vilket resulterat i minskad prestanda. Därför sökte Hjärnfonden en ny digital partner för att hjälpa till att bygga en modern och framtidssäker webbplats med användarvänlighet och tillgänglighet som nyckelkrav.

I april 2022 tog Kruso över som Hjärnfondens nya digitala partner. Detta partnerskap omfattar allt från prestandaförbättringar till tillgänglighetsförbättringar och användarupplevelse. Dessutom granskar vi ständigt arkitekturen, säkrar betallösningar och använder datadrivna strategier som ökar konverteringsgraden.

Målmedveten digital plattform

Hjärnfondens nya digitala plattform ska existera för två övergripande mål:

 • Att erhålla donationer från organisationer och privatpersoner.

 • Att sprida information och nyheter om allt som relaterar till hjärnan.

Webbplattformen måste fungera som en digital nav för Hjärnfondens verksamhet, erbjuda omfattande information om diagnoser och hjärnforskning och samtidigt vara en attraktiv organisation som allmänheten vill donera till.

Den nya teknologiska arkitekturen

För att säkerställa att innehållsredaktörerna inte behövde ändra sina befintliga arbetsflöden började vi med att omvandla WordPress till ett headless CMS, samtidigt som vi fortfarande använde WordPress i backenden. Sedan byggde vi nya webbsidor med React, vilket gör det möjligt för oss att arbeta enligt moderna metoder och framtidssäkra plattformen.

Utöver detta har många andra tjänster implementerats på plattformen, inklusive React, MariaDB, PHP, Next.js, Klarna och Google Analytics.

Att överbrygga välgörenhet med modern teknologi har varit avgörande i detta projekt. Kombinationen av att skapa en modern webbplats med modern teknologi för en organisation som tjänar ett större gott är verkligen unik.

- Petrus Matiros, Full-Stack Developer, Kruso

Öka prestandan

Vi har granskat den befintliga plattformen och förberett en ny webbplats där säkerhetsbrister har åtgärdats, vilket har förbättrat prestandan avsevärt.

Ett stort fokus ligger på datadrivna tillvägagångssätt för att öka konverteringarna. Här samarbetar vi med flera experter på dataanalys för att säkerställa en robust process och optimal prestanda för den nya webbplatsen.

Efter implementeringen har prestandan ökat med 40% och lyft Google Lighthouse-poängen från 70 till 90.

När det kommer till design, UX och kommunikationsrådgivning omfattar lösningen:

 1. Utveckling av responsiva principer och best practice av användarupplevelsen på olika plattformar.

 2. Optimering av läsbarhet och kontrastvalidering på alla plattformar (tillgänglighet).

 3. Utveckling av digital design för förbättrad visuell kommunikation.

 4. Användartester av UX- och UI-design.

 5. Utveckling av designmanual för digital närvaro.

 6. Optimerat efter användare med synskada eller blindhet.

Det känns bra att göra en skillnad för en organisation som stöder en sådan bra sak. Jag har haft familjemedlemmar som har lidit av hjärnsjukdomar, så det känns verkligen bra att arbeta med ett projekt som detta.

- Daniel Wallin, Frontend Developer, Kruso

Agila arbetssätt

Genom att arbeta i korta sprintar maximerar vi produktiviteten och levererar värde snabbt. Det nära samarbetet med produktägaren på Hjärnfonden är avgörande för vår framgång. Deras aktiva deltagande och regelbundna feedback ger värdefull vägledning.

Det agila tillvägagångssättet främjar samarbete och teamdynamik. Att dela kunskap, involvera alla och genomföra korta dagliga möten (stand-ups) säkerställer samordning mot gemensamma mål och engagerar teammedlemmar. Tydliga sprintmål och regelbundna avstämningar med produktägaren skapar ömsesidig förståelse och förtroende, vilket gör oss anpassningsbara till förändringar och nya krav.

Sammanfattningsvis uppnår vi genom att omfamna ett agilt arbetsflöde och arbeta nära tillsammans med produktägaren hög effektivitet, kontinuerligt förbättrar våra leveranser till Hjärnfonden.

Träffa teamet

 • MD Stockholm

  Prince
  Talhaoui

 • Full Stack Developer

  Petrus
  Matiros

 • Systemutvecklare & Tech Lead

  Peter
  Andersson

 • Systemutvecklare

  Oskar
  Joelson

 • Frontendutvecklare

  Ludvig
  Thunberg

 • Frontendutvecklare

  Fredrik
  André

 • Frontend Developer

  Daniel
  Wallin

 • Frontendutvecklare

  Björn
  Lehnert

 • Frontendutvecklare

  Alexander
  Håkansson