Kruso Logo
Kontakta oss

Hilding Anders

Revolutionerande sömn: Hilding Anders' resa mot digital handelsexcellens.

I världen av sömn-lösningar står Hilding Anders högt som en fyr av kvalitet, innovation och kundnöjdhet. Med en rik historia som sträcker sig över ett sekel har denna ledande leverantör av sängar och madrasser gjort sitt avtryck över Europa, Asien och Ryssland. Utmaningen var dock att förlänga denna arv av excellens till den digitala sfären, där Hilding Anders' online-närvaro skulle återspegla dess marknadsledande position. Denna fallstudie granskar resan med att skapa en robust, skalbar e-handelsplattform som inte bara uppfyller dagens krävande konsumenters behov, utan också lägger grunden för framtida innovationer.

Historien om Hilding Anders

Grundad på principer om kvalitetshantverk och innovativt design har Hilding Anders utvecklats från en lokal svensk madrasstillverkare till en global jätte inom sömn-lösningar. Dess portfölj omfattar en rad varumärken, var och en med sin egen identitet och kundbas, som tillgodoser ett brett spektrum av preferenser och prispunkter. Denna mångfald är ett bevis på Hilding Anders engagemang för att erbjuda den perfekta sömnupplevelsen för varje kund. Dock presenterade översättningen av denna varumärkesmångfald och engagemang till en sammanhängande digital upplevelse en unik uppsättning utmaningar.

Utmaning: Att lyfta en mångsidig portfölj i ett enhetligt digitalt ekosystem

Den främsta utmaningen som Hilding Anders ställdes inför var tvådelad: företaget behövde inte bara hantera och tydligt presentera sin omfattande portfölj av varumärken på en global digital plattform, utan det krävdes också en lösning som de enskilda varumärkestegen lätt kunde navigera i och utnyttja fullt ut. Varje varumärke under Hilding Anders paraply har sin unika identitet, målgrupp och marknadsföringsstrategi. Denna mångfald, medan den är en betydande styrka på marknaden, utgjorde en komplex utmaning på det digitala området. 

Den befintliga digitala infrastrukturen var fragmenterad, vilket gjorde det otympligt för varumärkestegen att uppdatera innehåll, lansera nya produkter eller anpassa marknadsföringskampanjer effektivt. Dessutom saknade systemet den skalbarhet som behövdes för att smidigt integrera nya varumärken i ekosystemet, en viktig övervägande med tanke på Hilding Anders tillväxtambitioner och den dynamiska karaktären av den globala marknaden för sömn-lösningar. 

En annan kritisk aspekt av denna utmaning var volymen och komplexiteten i innehållshantering. Den digitala transformationen handlade inte bara om att sälja produkter online; det handlade om att förmedla kärnan i varje varumärke, berätta engagerande berättelser och skapa engagerande, personliga kundupplevelser. Detta krävde en robust plattform som kunde hantera betydande innehållsbelastningar effektivt, vilket möjliggjorde för teamen att fokusera på kreativitet och engagemang istället för att kämpa med tekniska begränsningar. 

Sammanfattningsvis krävde Hilding Anders en digital handelslösning som inte bara var skalbar och kunde hantera en mångfald av varumärken, utan också användarvänlig, vilket möjliggjorde för varumärkestegen att enkelt publicera innehåll, hantera produkter och engagera sig med sina specifika kundgrupper. Dessutom behövde lösningen vara framtidssäkrad

Lösning: BigCommerce och Contentful, en lågoperationell handelsplattform och en effektiv, skalbar och användarvänlig CMS-plattform

Efter noggrann forskning och konsultation fattades beslutet att bygga det nya e-handels-ekosystemet kring BigCommerce och Contentful. BigCommerces skalbara och säkra e-handelsplattform erbjöd den robusta grund som behövdes för att hantera Hilding Anders omfattande produktutbud och komplexa försäljningskanaler. Dess flexibilitet säkerställde att de unika behoven hos varje varumärke inom Hilding Anders portfölj tillgodosågs, vilket möjliggjorde en skräddarsydd approach till global handel.

Contentfuls headless Content Management System (CMS) valdes för dess överlägsna förmåga att hantera och leverera riktigt innehåll över plattformar, vilket möjliggjorde för Hilding Anders att skapa personliga kundresor. Kombinationen av BigCommerce och Contentful erbjöd en kraftfull, flexibel lösning som kunde anpassas till Hilding Anders och dess kunders föränderliga behov.

Implementering

Projektet strukturerades i flera faser: formulering av strategi, design, utveckling och lansering. Ett centralt fokus var att säkerställa att plattformen stödde flerspråkigt innehåll och personliga rekommendationer, samtidigt som avancerade sök- och filtreringsfunktioner integrerades. En betydande utmaning var att integrera den nya plattformen med Hilding Anders' befintliga ERP- och CRM-system för att säkerställa en sömlös operativ arbetsflöde.

Under processen stötte projektteamet på och övervann talrika utmaningar, inklusive datamigration från de gamla systemen till den nya plattformen, säkerställande av hög prestanda under tung trafik och anpassning av funktioner för att stödja de unika aspekterna av varje varumärke under Hilding Anders-paraplyet.

Slutsats

Resan för Hilding Anders in i digital handelsexcellens är ett bevis på kraften i strategiska partnerskap och teknologisk innovation. Genom att utnyttja möjligheterna hos BigCommerce och Contentful har Hilding Anders framgångsrikt översatt sin arv av kvalitet och innovation till en toppmodern onlineupplevelse. När företaget ser mot framtiden förblir det engagerat i att leda sömnbranschen med innovation, kvalitet och en obeveklig fokus på kundnöjdhet.