Kruso Logo
Kontakta oss

Gentofte kommun.

En ambitiös och högst kreativ design från Kontrapunkt, som uppfyller alla krav på webbtillgänglighet på bästa möjliga sätt.

Grunden för webbplatsen är byggd i Umbraco 8.6.2. open-source CMS, vilket främst säkerställer en överlägsen användarupplevelse för redaktörer. Dessutom är det en flexibel lösning som möjliggör integrationer med Gentoftes servrar och är därför särskilt lämpad för Gentofte kommuns behov.

Umbraco 8-lösning med användarvänlighet och webbtillgänglighet i fokus

År 2019 gick Gentofte kommun med i ett partnerskap med Kruso för att designa sin nya webbplats.

Kruso har fungerat som en strategisk teknisk partner inom design, utveckling och drift. Fokusområdet har varit att förena en kreativ design med de höga och ambitiösa krav som gäller för webbtillgänglighet.

En skarp balans mellan design och webbtillgänglighet säkerställer att informationsökning och självbetjäningsfunktioner på webbplatsen är mycket mer hanterbara och användarvänliga.

Kreativ webbdesign med stort fokus på tillgänglighet

Ett av de viktigaste områdena för Gentofte kommuns nya webbplats var att alla medborgare skulle ha tillgång till samma innehåll, information och funktioner oavsett handikapp. 

Under hela processen har Kruso samarbetat nära med designbyrån Kontrapunkt. Utifrån Gentofte kommuns egna UX-designramverk var Kruso en del av hela UX- och designprocessen. Detta inkluderar koordination och rådgivning om möjlig teknisk uppsättning, så att webbplatsen hade optimala och relevanta funktioner och en god användarupplevelse för medborgarna i Gentofte kommun.

Resultatet är en ambitiös och mycket kreativ design från Kontrapunkt, som uppfyller alla krav på webbtillgänglighet i bästa klass.

Umbraco 8-lösning med hög prestanda

Gentofte kommun ville ha en unik lösning eftersom de har många tjänster och funktioner för sina medborgare, och utifrån det utvecklade vi deras lösning i Umbraco 8-programvara. Grundstommen för webbplatsen är byggd i Umbraco 8.6.2. open-source CMS, vilket främst säkerställer en överlägsen användarupplevelse för redaktörer. Dessutom är det en flexibel lösning som möjliggör integrationer med Gentoftes servrar och är därför särskilt lämpad för Gentofte kommuns behov.

Lösningen fungerar i ett lastbalanseringssystem med en dedikerad redigeringsserver. Gentofte kommun har sin egen server för redigering, som inte kan nås utifrån. Dessutom har de nu två servrar, fysiskt separerade, som deras besökare kommer in på, där lastbalanseringssystemet delar upp dem på de två servrarna. Denna struktur och tekniska lösning förenar hög prestanda, snabb laddningstid och en stor användarupplevelse.

Detta säkerställer en säker implementeringsprocess, eftersom Gentofte kommun kan implementera för en server medan den andra fortfarande är fullt fungerande.

Under hela processen har Kruso agerat som teknisk partner när det gäller Gentofte kommuns hosting, som de ansvarar för.

Teknisk partner

Under hela processen har det funnits ett starkt samarbete mellan Kruso, Kontrapunkt och Gentofte kommun, och lösningen talar för sig själv. Gentofte kommun kan nu presentera en fullt fungerande webbplats som kompletterar och uppfyller alla deras behov och erbjuder ett användarvänligt och webbtillgängligt gränssnitt. 

Vi har lyckats med en högt ambitiös design från ett av landets hyllade designhus, som uppfyller de största kraven och ambitionerna inom webbtillgänglighet. Både synskadade och andra funktionsnedsatta medborgare kan njuta av samma inspirerande och användarvänliga upplevelse som resten av Gentofte kommuns medborgare.

Den uppdaterade webbplatsen har bara varit live under en kort tid men har redan fått mycket positiv feedback från personer som har besökt webbplatsen. Kruso upprätthåller den löpande driften och supporten av webbplatsen, och vi ser bara detta som det första steget för Gentofte kommuns digitala resa. Vi är glada att vara en del av den framtida resan som teknisk partner.

Contact us!

Do you have any questions on public solutions?

Get in touch with our managing director Anders Frey Birkmose.

afb@kruso.dk

+45 41 95 33 30

Träffa teamet