Kruso Logo
Kontakta oss

Köpenhamns kommun.

Relansering av Köpenhamns kommuns online-kultur- och evenemangsuniversum.

Köpenhamns kommun har ambitionen att vara en internationell metropol för livskvalitet och tillväxt, där kulturen och fritidslivet bär prägeln av hög kvalitet och social inkludering. Kultur- och fritidslivet är fullt av konstutställningar, konserter och marknader, till idrotts- och föreningsaktiviteter, där volontärer och föreningar är nyckelpersoner i utvecklingen av Köpenhamns stad som en levande stad med en edge.

I sammanhanget ovan inledde kommunen ett samarbete med Kruso, med syfte att designa och utveckla ett nytt online-evenemangsuniversum som en central och integrerad del av inspirationsökningar och bokningar av kultur- och fritidslivsarrangemang för medborgare och besökare i Köpenhamns stad.

Horisontell + vertikal vidareutveckling av "Future Web Platform" i Drupal 9

Eventuniversumet har utvecklats som ett av sex parallella projektspår under projektet "Future Web Platform". Ett övergripande relanseringsprojekt för Köpenhamns kommuns webbplattform. Visionen för det övergripande projektet var att utveckla en ny, flexibel modulär webbarkitektur som skulle säkerställa en enkel och uppdaterad användarupplevelse i presentationslagret. Samtidigt var syftet att ge kommunens många hundra webbredaktörer både stöd och frihet att producera och underhålla innehåll via intuitiva arbetsflöden i Drupal CMS.

Krusos utvecklingsarbete skulle baseras på ett delvis färdigt design- och modulsystem. Det var ett framgångskriterium för Krusos designteam som lyckades hitta rätt balans mellan vertikal och vidareutveckling av redan befintliga moduler med fokus på att återanvända så många mikrointeraktionsprinciper som möjligt. Samtidigt fokuserade teamet på återanvändbar horisontell utveckling av helt nya koncept med avseende på ekonomisk och utvecklingshastighet.

En design för inspiration

Till skillnad från serviceinriktade webbplatser, där mer eller mindre fokuserade medborgare söker effektiv måluppfyllelse, skulle den nya evenemangsplattformen stödja upptäcktsresande användarresor, drivna av nyfikenhet och inspirationssökning. För designuppgiften innebar detta att konceptutvecklingen av t.ex. list- och kalendervyer, lösningar skulle hittas som kunde underlätta tydlighet och omedelbar handling - samtidigt som de inspirerade användare och stimulerade deras önskan att utforska och röra sig över kommunens omfattande katalog över kulturella och fritidsaktiviteter.

En iterativ, mobil-först designansats

Designutvecklingen genomfördes via en iterativ sprint där hypoteser, problemdefinitioner och koncept utvecklades, testades och förfinades. Testet genomfördes med hjälp av ämnesexperter inom kommunen och en bred sammansatt medborgarpanel av slutanvändare med olika förutsättningar, rekryterade av Köpenhamns kommun baserat på hög-fi interaktiva prototyper. Detta gav design-teamet och kommunen möjlighet att testa och kvalitetssäkra delvis grundläggande visuella logiker och informationsarkitektur mycket tidigt, men också specifika detaljerade lösningar som språkanvändning och mikro-interaktioner.

Det gav projektteamet frihet att experimentera och hitta de bästa lösningarna utan att kompromissa med tidplanen för teknisk implementation.

Prototypen var baserad på en mobil-först ansats, eftersom majoriteten av kulturkonsumenter främst söker efter kulturella erbjudanden och upplevelser via mobil.

Tillgänglighet i främsta linjen

På samma sätt som på medborgartjänstsidor måste kultur- och evenemangsområdet uppfylla höga standarder för webbtillgänglighet. Som en integrerad del av utvecklingsprocessen faciliterade vi därför tillgänglighetstester med avseende på överensstämmelse med minimum WCAG 2.1-standarder. Detta säkerställer att medborgare med funktionsnedsättningar också kommer att kunna nå och uppleva Köpenhamns kommuns erbjudanden inom kultur och fritid på ett användarvänligt och tillgängligt sätt.

Kontakta oss!

Har du några frågor?

Kom i kontakt med vår VD, Lotten Holmgren.

lotten@kruso.se

+46735124970

Träffa teamet