Kruso Logo
Kontakta oss
Tillbaka till jobb

Senior .NET Backend Developer

Köpenhamn

Are you a Senior .Net backend developer looking for a new challenge? Interested in joining a growing company that values teamwork, aims to be a reliable tech partner for its clients, and believes in growing together?

At Kruso, we are keen on fostering a collaborative environment where your skills as a backend developer will be crucial in delivering top-notch solutions using the .Net technology stack. We are looking for someone who enjoys building great solutions and is motivated to help our company and team improve continually.

Your profile:

  • You write clean, efficient code as a core part of our operations.

  • You are keen on web development with strong knowledge in .Net, DevOps, and CMS platforms.

  • Experience with Sitecore CMS is an advantage.

  • You have a desire to excel and continuously improve your skills.

  • You value teamwork and contribute to collective progress in development projects.

  • You are committed to delivering high-quality solutions, paying attention to code quality and best practices.

  • You are fluent in Danish.

Additional requirements:

  • You are willing to work on-site with our clients in Copenhagen during specific phases of projects.

  • If you are from outside the EU, you possess an EU work permit.

Your role at Kruso.

As a senior .Net backend developer, you will be key in writing excellent code and aiding your team in delivering outstanding solutions to our clients. Your role goes beyond coding; you will be part of client-facing teams, understanding client requirements, and working closely with our clients.

Engaging in large-scale solutions and advanced integrations will be part of your daily routine as well as mentoring for your younger colleagues. If you have the skills and ambition for roles like Lead Developer or Client Lead, Kruso will provide the opportunities to make it happen.

What do we expect of you?

Varför arbeta på Kruso?

Som företag har Kruso en huvudsaklig målsättning: Vi vill vara världens bästa arbetsplats. Vi uppnår detta mål genom gemensamt ansvar och engagemang från alla medarbetare. Vi är "Krusaders"!

Curiosity, Craftmanship, Caring - De tre C:na.

På Kruso tillåter vi oss själva - faktiskt kräver vi det - att vara nyfikna. Vi breddar vår synvinkel genom att utforska nya teknologier och nya arbetssätt. Att leverera kvalitetsarbete och hantverksskicklighet i alla aspekter av våra lösningar är en ära. Och det viktigaste av allt, vi bryr oss om varandra och världen, där vi som individer och som företag spelar vår roll.

Kruso tar stolthet i att erbjuda en dynamisk och öppen arbetsmiljö - en plats för samarbete, kunskapsdelning och kontinuerlig självutveckling och självförverkligande. Vi har en stark professionell kultur där vi fokuserar på att hitta och utveckla de bästa lösningarna för våra kunder. Samtidigt värderar vi en jordnära arbetskultur och att vara en flexibel arbetsplats som rymmer alla personligheter och olika individuella behov. På det här sättet har alla medarbetare friheten att strukturera sina egna arbetstider.

Vi värderar det sociala aspektet och är stolta över vår starka gemenskap över hela företaget. Därför ordnar vi också flera sociala evenemang som filmkvällar, fredagsbarer, innovationsdagar och årliga weekendresor för alla Krusaders.

Kruso är en digital utvecklings- och rådgivningsbyrå grundad 1999. Vi är specialiserade på att utveckla komplexa webbplattformar och digitala rådgivningstjänster och är en av Danmarks mest erfarna leverantörer av digitala lösningar för både offentliga och privata företag. Vi är ett sammansvetsat team av cirka 100 specialister i Köpenhamn, Århus, Malmö, Göteborg, Stockholm, Lviv och Lissabon. Våra tjänster inkluderar digital strategi, användarupplevelsedesign, rådgivning, utveckling och drift/funktion.

How to apply

Please apply for the job by filling out the below form:

Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.