Kruso Logo
Kontakta oss

Vad är en digital tvilling och hur du använder dom?

Varmt välkommen till framkanten av teknisk innovation, där framtiden för industriell effektivitet, förutsägbart underhåll och organisationskulturer omformas av något som benämns som digital tvillingteknologi - eller digital twin technology. En digital tvilling, det vill säga virtuella kopior av hårdvaror, system eller processer, tillhandahåller nya sätt att närma sig dataanalyser, systemövervakning samt förebyggande problemlösning över många olika sektorer.

Vad är en digital tvilling?

Kärnan till en digital tvilling kan ses som en dynamisk digital kopia av en hårdvara, process eller ett system. Själva teknologin behandlar data som sensorer tar upp från, exempelvis, hårdvaror för att simulera realtidsuppdateringar, arbetsförhållanden eller position i en virtuell modell. Genom det konstanta flödet av data kan det underlätta att analysera prestanda, förutse framtida utsagor och förebygga eventuella hinder eller störningar innan de sker. Därmed en funktionell och proaktiv lösning för underhåll och innovation.

Digitala tvillingar används redan i många applikationer:

 1. Energi generande utrustning

  Digitala tvillingar kan vara ett säkert kort för att underhålla stora maskinerier, såsom motorer för jetflyg, tåg och energiförsörjande turbiner. Därav kan de också spela in som en viktig del av schemaläggning av underhåll och upprätthålla samt förbättra operationell effektivitet.

 2. Strukturer och system

  Designen och förbättringen av stora byggnader och strukturer, som skyskrapor eller offshore-borrplattformar, skapar meningsfullt värde av digitala tvillingar. Denna teknik är också användbar för att optimera systemen inom dessa strukturer, såsom HVAC-system, när strukturerna designas.

 3. Operativ tillverkning

  För reflektioner kring en produkts livscykel kan digitala tvillingar bli en integrerad del av tillverkningsprocessen. De vägleder produkter från design ända fram till den slutliga produkten, och täcker varje steg däremellan.

 4. Hälsovård

  In hälso- och sjukvården erbjuder digitala tvillingar en innovativ approach för patientvård genom att använda sensorgenererade data för att övervaka hälsoparametrar och ge värdefulla insikter, på liknande sätt som de gör för produkter.

 5. Fordon

  I fordonssektorn används digitala tvillingar genomsyrande vid fordonets design och produktion. De hjälper även till att förbättra fordonets prestanda och produktionsverksamhet genom att simulera komplexa, sammanlänkade system.

 6. Stadsplanering

  Digitala tvillingar hjälper civilingenjörer och stadsplanerare med realtidsdata i 3D och 4D. De underlättar även integreringen av AR (eller argumented reality) i planeringen och utvecklingen av stadsområden.

Fördelarna med digitala tvillingar

Användningen av digitala tvillingar kommer en mängd fördelar, inklusive:

 • Förebyggande underhåll: Genom att kunna förutse fel i hårdvarorna eller maskinerna innan de inträffar kan företag minska driftstopp och förlänga livslängden för sina tillgångar.

 • Operativ effektivitet: Bättre insikt i realtid i system och processer gör det möjligt för organisationer att effektivisera verksamheten och minska kostnader.

 • Innovation och utveckling: Digitala tvillingar underlättar snabb prototypning och testning av nya idéer, vilket accelererar innovation och förbättrar konkurrenskraften.

 • Förbättrat beslutsfattande: Med omfattande dataanalys- och simuleringsförmåga stöder digitala tvillingar mer välinformerade beslut på alla nivåer inom en organisation.

smartBRIDGE HamburgFramtiden för brounderhåll

Case story: SmartBRIDGE Hamburg

Vårt SmartBRIDGE Hamburg-projekt kan exemplifiera ett nytt sätt att användanda digital tvillingteknik för underhåll av broar. Genom att ta fram och utveckla en webbaserad 3D-plattform erbjuder tekniken en realtidsvy av Köhlbrand-bron med data från över 500 sensorer, BIM och standardinspektioner. Integrationen förbättrar därmed underhållseffektiviteten och beslutsfattandet avsevärt. Projektets användning av 3D-modeller optimerar användarupplevelsen för underhållspersonal, vilket också kan bidra till djupare förståelse av brons tillstånd. När digital tvillingteknik utvecklas kommer dess tillämpningar inom infrastrukturhantering att öka, vilket visar på en lovande framtid med större effektivitet och innovation.

smartBRIDGE Hamburg

Framtiden för digitala tvillingar

Om vi tänker oss in i framtiden kommer rollen för digitala tvillingar att växa exponentiellt. Med framsteg inom IoT, AI och maskininlärning kommer precisionen och förmåga hos digitala tvillingar att fortsätta förbättras, vilket förser oss med mer förståelse och mer förutsägbarhet. Utvecklingen kommer öppna upp för nya möjligheter för anpassning, effektivitet och hållbarhet, och ytterligare omvandla branscher och sättet vi interagerar med vår värld.

Ta dig an revolutionen digitala tvillingar bär med sig

Ta del av krafthuset hos digitala tvillingar och se hur de kan driva ditt företag in i en ny period, om inte era, av effektivitet och innovation. Oavsett om du vill optimera drift, påskynda produktutveckling eller förbättra kundupplevelser, är våra lösningar för digitala tvillingar anpassade för att möta dina och ditt företag behov. Kontakta oss idag och utforska potentialen med digitala tvillingar för din organisation!