Kruso Logo
Kontakta oss

Den mest hållbara webbplatsen i Nederländerna baserad på 9 smarta val

Wanicare och Kruso går samman för att skapa den mest hållbara webbplatsen i Nederländerna

Wanicare och Kruso har gått samman och antagit utmaningen att göra den nya Wanicare-webbplatsen till den mest hållbara webbplatsen i Nederländerna.

Med denna mission strävar vi efter att minimera koldioxidavtrycket, inte bara för själva webbplatsen, utan också för dess konstruktion så mycket som möjligt. Varje klick har en påverkan. En enda e-post är likvärdig med en plastpåse.

Därför undersöker vi alla aspekter av plattformsutvecklingen, från webbplatsens hosting och inläsning av animationer till energiförbrukningen på din egen enhet och projektledning med minimala utsläpp.

Wanicare finns för att vi vill skydda djur och natur. Därför är det vår ambition att göra vårt arbete med minsta möjliga påverkan på planeten, och det gäller även vårt digitala fotavtryck.

- Roel Jansen, Wanicare

Vi fokuserar på ett integrerat tillvägagångssätt för att uppnå vår hållbarhetsambition genom 9 smarta val:

 1. Grön energi

  Vi har säkerställt att vår server körs på 100% grön energi.

 2. Nära användaren

  Genom att placera servern (molnlösningen) nära användarna minskar vi avståndet som data måste färdas.

 3. Den korta vägen

  Vi arbetar med att förkorta vägen från webbplatsens server till användaren.

 4. Lättvikt

  Vi försöker göra webbplatsen så lätt som möjligt. Färger, bildformat.

 5. Nödvändighet

  För att förhindra slöseri innehåller webbplatsen endast de mest väsentliga sidorna.

 6. Easy display

  Vi ser till att webbplatsen enkelt kan visas på datorn.

 7. Online bokning

  Alla avtal angående utvecklingen av webbplatsen äger rum online.

 8. Centralisering av dokumentation

  All projektens dokumentation kan hittas online på en plats.

 9. Rensa dokumentation

  Efter att projektet är avslutat rensas dokumentationen.

Samarbete för en hållbar framtid

Under de kommande månaderna kommer vi att arbeta tillsammans med att förverkliga den nya och hållbara webbplatsen för Wanicare. Genom smarta val strävar vi efter att inspirera organisationer i Nederländerna att tillsammans göra en betydande skillnad för människor, djur och planeten.

Möt Wanicare

Wanicare verkar i Västjava, Indonesien, vid Cikananga Wildlife Center, där de ger skydd åt nästan 500 vilda djur. Dessa djur inkluderar orangutanger, krokodiler, björnar, olika fågelarter och leoparder, de flesta av dem har räddats från illegal handel med vilda djur eller förlorat sina naturliga livsmiljöer.

Wanicare grundades 2009 av Willemijn Eggen med syftet att återuppbygga Cikananga Wildlife Center och hjälpa till att skydda djurlivet och naturen. Idag är Cikananga hem för ett team på nästan 30 personer, inklusive vårdare, veterinärer och utbildningspersonal, som arbetar outtröttligt varje dag för att ta hand om djuren, underlätta frisläppningar och genomföra bevarandeprojekt. Det har blivit ett ledande centrum för bevarande och utbildning.

Vår syn på hållbarhet

I den föränderliga digitala miljön tror vi att klimatvänlighet är framtiden. För företag och organisationer är det viktigt att noggrant granska koldioxidavtrycket från sina webblösningar. Det handlar inte bara om miljöansvar; det handlar också om att främja en känsla av gemenskap, öka ekonomisk effektivitet och stärka varumärket.

Vi tror att omfamna klimatvänliga webblösningar inte bara är ett miljömedvetet val; det är också en strategisk åtgärd som positivt påverkar prestanda, synlighet och användarupplevelse.