Kruso Logo
Kontakta oss

Vi har mottagit vår ISAE-3000-förklaring

Vi är stolta över att kunna säga att vi har mottagit vår ISAE 3000-förklaring.

En ISAE-3000-förklaring är ett officiellt bekräftelse- eller rapportdokument som utfärdas av en oberoende revisor eller garantieexpert och indikerar att företaget följer riktlinjerna och standarderna i ISAE-3000 (International Standard on Assurance Engagements) och följer allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Förklaringen bekräftar företagets åtagande att hantera kunddata med omsorg, konfidentialitet och precision samt dess överensstämmelse med GDPR:s krav på skydd av personuppgifter och integritetsrättigheter.

Vi garanterar tillförlitlighet i alla våra data-relaterade processer.

På Kruso tar vi datasäkerhet och konfidentialitet på största allvar, och med denna certifiering bekräftar vi vårt åtagande att hantera kunddata med största omsorg och precision. Tillsammans med vår efterlevnad av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) garanterar vi transparens och ansvar i alla våra datarelaterade processer. Vi fortsätter att vara en pålitlig partner som prioriterar datasäkerhet och skydd av personuppgifter för våra kunder och deras kunder.

På Kruso är vi dedikerade till att leverera innovativa lösningar med största respekt för datasäkerhet. Därför är en ISAE-3000-certifiering oerhört viktig för ett företag som vårt eftersom den hjälper till att säkerställa det förtroendeförhållande vi har med våra kunder.