Kruso Logo
Kontakta oss

University College of Northern Denmark (UCN)

Digital plattform för val av utbildning

UCN är en av de största utbildningsinstitutionerna i Danmark och erbjuder både yrkeshögskole- och professionsbachelorprogram, yrkesutbildningar och påbyggnadsutbildningar. Varje dag stiger 9400 studenter och kursdeltagare in på någon av UCN:s 6 adresser i Aalborg, Hjørring och Thisted.

Webbplatsen har tre affärsmässiga mål

  1. Attrahera studenter

  2. Sälja kurser och vidareutbildningar

  3. Profilera UCN som en attraktiv samarbetspartner

Från kaos till utbud

Webbplatsen är ett centralt verktyg i rekryteringsinsatserna mot potentiella studenter och kursdeltagare, och den spelar en nyckelroll som informations- och förmedlingskanal, och fungerar som det primära digitala skyltfönstret för UCN.

Den gamla plattformen hade utvecklats under flera år och hade därför blivit komplex att vidareutveckla och svår för redaktörerna att uppdatera med avseende på utbildningar och kurser. Statistiken visade samtidigt att användarna inte hittade den viktiga översikten över utbildningsmoduler och kurser.

UCN valde därför att erbjuda webbplatsen i offentlig upphandling, som Kruso vann.

Förbättrad användarresa

Utgångspunkten för lösningen baseras på användarresorna för potentiella nya studenter. Webbplatsen är en kommunikationsplattform, och den ska arbeta tillsammans med andra kanaler för att locka studenter till studier på UCN.

Designen av lösningen har utvecklats i nära dialog med UCN:s designansvariga. Webbplatsen och dess design är uppbyggda av innehållskomponenter enligt "Atomic design"-principerna, där varje element är designat separat. Elementen kan kombineras till unika sidvisningar och ändå framstå som en sammanhängande design. Komponenterna är designade responsivt, så att de passar ihop, både på mobil och desktop. Komponenter kan kombineras på otaliga sätt, så att upplevelsen av webbplatsen är både varierad och konsekvent i sitt uttryck.

UX-arbetet fokuserade på att skapa en god översikt – både över antalet kurser och utbud, samt en översikt över innehållet i varje utbildningsprogram.

För att göra det enklare för användarna att få en översikt byggde vi in en favoritlista i lösningen. Favoritlistan är en samling av de kurser som användaren överväger innan de fattar ett beslut. Listan fungerar utan att användarna behöver logga in. På detta sätt säkerställer vi en friktionsfri användarupplevelse.

För kurser är även anmälan till kursen integrerad i kursbeskrivningen, så att användaren kan anmäla sig direkt.

Fokus på digital synlighet - sökmotoroptimering

Webbplatsen är skapad med användarna i åtanke. Lösningen är optimerad för att skapa attraktiva inlägg på sociala medier och vara lätt att dekryptera för Google och andra sökmotorer. På så sätt fångar webbplatsen användarna tidigt i deras överväganden.

Webbplatsen har flera funktioner för att optimera SEO och digital synlighet: Redaktörer kan anpassa texter för både sökmotorer och sociala medier, så att varje sida säljer sig så bra som möjligt. Dessutom används mikroformat för evenemang och nyheter. Mikroformat är ett strukturerat sätt att berätta för sökmotorer och andra robotar vad sidan innehåller.

Webbplatsen riktar sig både till danska och utländska studenter på danska och engelska, och systemet är uppbyggt så att varje sida kan ha en dansk och en engelsk variant.

Säker implementering

UCN står idag med en modern och stark kommunikationsplattform, byggd på Umbraco CMS och hostad i Azure. Umbraco är känt som ett mycket redaktörsvänligt CMS, och det är lätt att skapa varierade sidlayouter samtidigt som man är konsekvent med UCN:s designguide.

Hosting i Azure säkerställer en mycket stabil och säker drift, som kan skalas upp vid behov.

Blivande studenter och deras föräldrar kan enkelt hitta relevanta utbildningar och kurser genom intuitiva sökfunktioner. Dessutom är kontaktinformation för anställda alltid uppdaterad via integration med UCN:s kärnsystem.

Lösningen lanserades i december 2022 och har sedan dess utökats med fler kampanjwebbplatser och en webbplats för UCN:s bibliotek.

Vill du veta mer om lösningen? Ta kontakt!

Anders Frey Birkmose

afb@kruso.dk

+45 41 95 33 30