Kruso Logo
Kontakta oss

Triumph Motorcycles

PIM integration.

Triumph Motorcycles är en ikonisk motorcykeltillverkare, känd över hela världen för sin kvalitet, innovation och arv. Företaget omsätter årligen över 9 miljarder DKK och har globalt över 8 000 anställda.

Företaget har en rik historia som sträcker sig över mer än ett sekel och har spelat en central roll i motorcykelindustrins utveckling. Triumphs engagemang för excellens har gjort dem till en milstolpe inom motorcykeldesign och produktion.

Tech stack: 

Akeneo PIM 

Commercetools 

Uniform  

Vercel 

Utmaning

Triumphs digitala team stod inför en betydande utmaning: att bestämma om de skulle fortsätta utveckla på sina befintliga system eller byta till en helt ny, modern composable plattformsarkitektur. Den primära utmaningen var att bevara många års affärslogik samtidigt som de skapade en digital infrastruktur som var mer flexibel, skalbar och framtidssäker. Detta beslut krävde en djupgående förståelse för både de teknologiska möjligheterna och affärsbehoven.

Utöver den omedelbara beslutsutmaningen stod Triumph inför allmänna problem i samband med att inte ha en dedikerad PIM-lösning:

 • Datainkonsistens: Utan en centraliserad plattform var produktdata spridd över flera system och databaser, vilket ledde till inkonsekvenser och fel i produktinformationen.

 • Minskad marknadsrespons: Oförmågan att snabbt uppdatera och distribuera produktinformation begränsade företagets förmåga att svara på marknadstrender och kundbehov.

 • Effektivitetsförlust: Anställda spenderade onödig tid på manuella processer för datahantering, vilket minskade effektiviteten och ökade risken för fel.

 • Potentiella tillväxthinder: Den befintliga infrastrukturen kunde inte enkelt skalas upp för att stödja företagets tillväxtambitioner, vilket begränsade lanseringen av nya produkter och expansionen till nya marknader.

Implementeringsprocess

Innan implementeringen påbörjades startade vi en process för leverantörsval. Här utvecklade vi en tydlig specifikation av de tekniska och affärsmässiga utmaningar som ett PIM borde kunna hantera och lösa. Detta resulterade i att vi valde ut 6 plattformar som vi ansåg kunde möta våra kortsiktiga och långsiktiga behov, varefter vi gick in i en process med varje leverantör för att ytterligare kunna utvärdera de enskilda programvarorna.

Valet föll på Akeneo PIM.

Akeneo PIM valdes för sin förmåga att integreras sömlöst i den nya digitala arkitekturen som är baserad på en best-of-breed-strategi, där system och tjänster samverkar i en lös kopplad arkitektur.

Hörnstenar vid implementeringen av PIM-plattformar

 • Centraliserad produktdata: PIM-plattformen fungerar som den centrala källan för all produktinformation, vilket möjliggör en enhetlig och noggrann presentation av Triumphs omfattande produktportfölj över alla digitala kanaler.

 • Förbättrad effektivitet: Triumphs team skulle kunna uppdatera produktdata mer effektivt, minska manuellt arbete och öka produktiviteten.

 • Framtidssäkring: Plattformen bör stödja Triumphs ambition att utveckla ett globalt omnichannel-handelsekosystem som erbjuder inspirerande och personliga shoppingupplevelser, samtidigt som det minskar kostnaderna för hosting och skalning över tid.

 • Snabbare tid till marknaden: Den modulära och smidiga naturen av vår PIM-implementering, tillsammans med den totala teknologiska stacken, bör säkerställa en snabbare tid till marknaden för nya produkter och erbjudanden, vilket ger Triumph större konkurrenskraft och förhoppningsvis stöder ökad försäljning.

Implementeringsprocessen bestod av 7 faser

 1. Definiera affärsmål & tekniska mål Före denna process har vi samordnat vilka delar av företaget som ska ingå i implementationsprocessen, så att vi säkerställer att projektet blir levande i de avdelningar som kommer att arbeta mest med det och som ska vara våra ambassadörer före, under och efter projektet har lanserats. Det är också med denna grupp som vi definierar affärsmålen före implementeringen, så att vi kan se tillbaka och bedöma om vi är på rätt spår och om projektet har varit en framgång. Här definierar vi också vår tekniska plan och klargör roller och ansvar i projektet, så att det kan drivas så effektivt som möjligt.

 2. Processbedömning Här identifierar och utvärderar vi de olika arbetsprocesserna som för närvarande finns i företaget, vilka system som används, vilka data och information som samlas in och var de finns, och vilka avdelningar som arbetar med vilka typer av data. Sedan handlar det om att identifiera var vi för närvarande arbetar ineffektivt och var vi kan optimera processerna för att arbeta mer lean.

 3. Definition av datamodell I denna process arbetar vi med att definiera själva datamodellen. Det handlar om att titta på produkterna, vilka attribut, kategorier, produktrelationer osv. som finns och använda några av våra tidigare uppgifter för att göra det smartare.

 4. Identifiering av relevanta datakällor I denna process handlar det om att definiera vilka datakällor vi har, och identifiera var de finns och vem som hanterar dem. Här handlar det om att hitta Excel-ark, Google Sheets, ERP-systemet, handelsplattformen, marknadsföringsplattformarna osv., så att vi kan få en samlad överblick.

 5. Integration till definierade kanaler Här handlar det om att vi får anslutna de rätta kanalerna, både vad gäller data in, men också data ut. Det handlar om att integrera det så att vi optimerar och strömlinjeformar vårt dataflöde och säkerställer att vi kan aktivera vår produktinformation i de kanaler vi önskar ska aktiveras.

 6. Dataanrikning Här matas data in i PIM-systemet och börjar koppla ihop alla våra data och lägga till saknade informationer.

 7. Intern möjliggörande och träning på plattformen Denna process är ett av de viktigaste stegen i hela implementationen. Det handlar om att säkerställa att de personer som är involverade vet hur de ska arbeta med lösningen. Det är viktigt att de får och tar ägarskap så att de processer vi har byggt upp också blir genomförda i vardagen. Som med alla andra plattformsprojekt, är detta ofta där det kan gå fel om man inte möjliggör och tränar de rätta människorna tidigt.

Outcome

Implementeringen av en dedikerad PIM-lösning har transformerat Triumphs affärsverksamhet på flera nyckelområden:

Förbättrad datahantering:

 • Centraliserad hantering av produktinformation har eliminerat tidigare inkonsekvenser och säkerställt enhetlig och korrekt produktinformation över alla plattformar och försäljningskanaler. Detta har inte bara förbättrat kundupplevelsen utan också effektiviteten i interna processer.

 • Automatiseringen av datainmatning och uppdatering minskade behovet av manuella processer, vilket frigjorde värdefulla resurser för andra strategiska uppgifter.

Ökad flexibilitet:

 • Med den nya PIM-lösningen kan Triumph snabbt anpassa sig till förändringar på marknaden, som att lansera nya produkter eller justera information om befintliga produkter. Detta har ökat företagets smidighet och konkurrenskraft.

 • Möjligheten att enkelt integrera med digitala försäljningskanaler och e-handelsplattformar har öppnat upp nya försäljningsmöjligheter och förbättrat den online kundresan.

Framtidssäkring:

 • Genom att välja en skalbar och flexibel PIM-plattform har Triumph lagt grunden för fortsatt tillväxt och innovation. Plattformen kan enkelt anpassas för att möta framtida affärsbehov och tekniska framsteg.

 • Investeringen i en modern PIM-lösning stärker Triumphs position som en ledande aktör inom motorcykelindustrin, redo att utnyttja digitala teknologier för att skapa värde för både företaget och dess kunder.

Kontakt