Kruso Logo
Kontakta oss

Teknisk Landsforbund

Framtidsäkrad uppgradering av säkerhet och användarupplevelse.

Teknisk Landsforbund är en fackförening för cirka 30,000 tekniker, formgivare och konstruktörer. Teknikernes A-kasse ingår också i Teknisk Landsforbund.

Sedan 1919 har Teknisk Landsforbund säkrat bättre lön och arbetsvillkor och arbetar nu även med att främja den gröna omställningen och hållbar tillväxt, stärka utbildningar och det goda arbetslivet samt att uppnå en stark, solidarisk och aktiv arbetsmarknadspolitik.

Essentiell uppgradering

Även tekniskt erfarna personer kan fastna i teknologisk stagnation. Det var fallet när den digitala plattformen för Teknisk Landsforbund, Umbraco 7, befann sig vid tröskeln till föråldring. Fast besluten att skydda säkerheten och stabiliteten vägrade Teknisk Landsforbund att acceptera något mindre än det optimala.

Umbraco kommer att sluta med säkerhetsuppdateringar för plattformen i september 2023, vilket är varför vi valde att migrera lösningen till Umbraco 10, som fortsätter att få säkerhetsuppdateringar.

Optimering av sammanhängande användarupplevelse

Dessutom var inloggningssystemet för medlemsområdet komplicerat och skapade onödig förvirring. Medlemmarna följde olika vägar och sökte förvirrade efter den önskade informationen. Generellt sett var problemet att medlemmarna leddes runt i olika system, var och en med sitt visuella uttryck, vilket gjorde det svårt att få en översikt över kurser, facklig information, och information om arbetslöshetskassan.

Det var inte möjligt att skapa djuplänkar in i medlemssystemet, vilket innebar att medlemmarna var tvungna att logga in flera gånger för att utföra sina uppgifter. Användarupplevelsen var därför inte optimal.

Friktionsfritt samarbete i toppklass

Sommar 2022 inledde Teknisk Landsforbund projektet med en vision om att förbättra användarupplevelsen så att användaren endast upplever ett designuttryck över alla system. Genom iterativa workshops tog designen form och kulminerade i en visuell ram som blev godkänd i februari 2023. Denna kreativa insats utfoldades i samarbete med Creative Zoo, som deltog i veckovisa statusmöten genom hela projektet.

Kruso tog rollen som teknisk partner och realiserade det visuella uttrycket till verklighet. Innehållet migrerades från Umbraco 7 till Umbraco 10 och innan innehållet flyttades blev de överenskomna sidtyperna och deras fält matchade med sidtyper och fält på den nya webbplatsen. Migreringen kunde därför automatiseras och genomföras i flera omgångar.

Det största värdet ligger i vårt nära samarbete med TL och CreativeZoo. Utan det skulle vi bara haft en Umbraco-uppgradering utan djup och värde för slutanvändaren.

- Philip Thygesen, Client Lead, Kruso

Tekniska funktioner:

 1. Externt kurssystem

  Kurser hämtas från ett externt kurssystem (FIUSYS) via ett API och integreras in i en allmän kursöversikt och en översikt för varje medlem över anmälda kurser.

 2. Gemensam jobbbank

  Webbplatsen innehåller en lista över relevanta jobb, som hämtas från en gemensam jobbbank som söker efter fackjobb i flera jobbdatabaser.

 3. OpenID connect

  Att logga in på den nya lösningen ger tillgång till alla system med en inloggning, som styrs av MitID, via OpenID Connect från Føniks medlemssystem.

 4. API integration

  Central information från medlemssystemet Føniks hämtas via API och presenteras direkt på framsidan av medlemsområdet.

 5. Ekonomistyrningssystem

  Medlemmarnas utlägg för transport kan rapporteras till TL:s ekonomisystem, zExpense, direkt genom medlemsområdet.

 6. Flexibelt intranät

  Intranätet är upprättat som en undersida och är stängd så att endast personalen kan se det. Inloggningen är kopplad till TL:s medarbetarsystem (AD), så alla medarbetare har enkel inloggning och kan se de områden de har rättigheter till.

How to make your website climate friendlyKunskap

Webbutveckling med omtanke

Lösningen är knuten till en rad externa system, därför har vi byggt in en övervakning av alla systemen, som säkerställer att vi kan reagera snabbare och erbjuda en bättre användarupplevelse.

Webbplatsen är utvecklad utifrån bästa praxis inom webbtillgänglighet och är dessutom kodad på ett klimatvänligt sätt, vilket innebär att så få megabyte data som möjligt överförs till användarna. Webbplatsen använder därför de senaste bildformaten och använder endast optimerade JavaScripts. Både webbtillgängligheten och klimatoptimeringen bidrar till att säkerställa god prestanda och SEO-vänlighet.

Genomarbetad slutprodukt

Den nya tl.dk lanserades tillsammans med en allmän lansering av Teknisk Landsforbunds nya identitet, inklusive en ny logotyp, färger och typsnitt.

Medlemmarna har alltså inte bara fått en ny webbplats utan ett helt nytt utseende. Under de kommande månaderna kommer vi att övervaka webbplatsens prestanda, och vi förväntar oss att användarna snabbare och enklare kan kommunicera och självbetjäna sig på tl.dk.

Vill du veta mer om fallet?

Anders kommer att berätta allt om det för dig.

afb@kruso.dk

+45 41 95 33 30