Kruso Logo
Kontakta oss

smartBRIDGE Hamburg

Den Digitala Tvillingen av Köhlbrandbron

CustomQuake – en del av Kruso-familjen, i samarbete med broingenjörerna från MKP och WTM, ligger bakom utvecklingen av den digitala tvillingen av Hamburgs Köhlbrandbro. Detta pilotprojekt, initierat av Hamburg Port Authority, syftar till att digitalisera den traditionella, manuella bedömningen av broens skick i enlighet med DIN 1076-standarden. Med sin ökande ålder är Köhlbrandbron en vital trafikled i Hamburgs hamn, som står inför stora underhållsutmaningar.

Från ambitioner till teknologisk innovation

Projektets ambition var att förverkliga en vision för framtida brounderhåll. Det inkluderade utvecklingen av en flerskikts, webbaserad, tredimensionell plattform för att presentera ett användarvänligt gränssnitt. Detta gränssnitt visualiserar en sömlös 3D-modell, där all relevant data är organiserad hierarkiskt. Projektet integrerade data insamlade från sensorövervakning med mer än 500 sensorer, tillsammans med data från Building Information Modeling (BIM), standardinspektionsdata enligt DIN 1076, och särskilda diagnostiska åtgärder, allt kombinerat i en omfattande övervakningsinsats.

smartBRIDGE Hamburg

Explicit användarupplevelse med 3D-modeller

SmartBRIDGE Hamburg-projektet förbättrar underhållet av Köhlbrandbron och utvärderar samtidigt hur olika koncept kan tillämpas på andra konstruktioner. Genom att kombinera sensorbaserad datainsamling med andra informationskällor, och genom att visualisera dessa i en innovativ 3D-modell, skapades en förnyad användarupplevelse som ger underhållspersonal tillgång till ständigt uppdaterad data om broens skick. Applikationen, utvecklad genom tvärvetenskapligt samarbete, lyckas dölja sin komplexitet samtidigt som den ger specialister som broingenjörer och inspektörer djupgående insikter i data, stödd av användarvänlighetstester och feedback från fokusgrupper.

Sammanslagning av intuitiv design med komplexa data

Integrationen av olika heterogena datakällor i SmartBRIDGE Hamburg-projektet genomfördes genom en serie gränssnitt till en digital tvilling, där data samlades och aggregerades. Dessutom utvecklades ett intuitivt, navigerbart och synkroniserat frontend, som kombinerade ett 2D-webblager med placerad information i en 3D-modell. Detta gjorde det möjligt att presentera dataflöden, tillståndsindikatorer, skador och liknande på ett realistiskt sätt, vilket gjorde användargränssnittet tillgängligt och användarvänligt.

Utforska komponenter

SmartBRIDGE Hamburg-projektet använder ett användarvänligt och intuitivt frontend-system, som kombinerar ett överskådligt 2D-webblager med djupgående information i en 3D-modell. Detta system använder "Point-of-Interest"-konceptet, som ger en klar och realistisk vy av viktig data som tillståndsindikatorer, skador och liknande, vilket gör det enkelt för användaren att navigera och förstå komplexa data.

SmartBRIDGE Hamburg-projektet består av:

  • conditionCONTROL, en webbaserad applikation för generell datahantering.

  • arCONTROL, en Augmented Reality (AR) version, som erbjuder en djupgående och interaktiv vy av tillståndsinformation direkt på plats.

  • Reallabor, en offentlig och demonstrativ version, som erbjuder guidade turer och spännande, kommenterade evenemang för en hands-on upplevelse.

Steg mot framtiden

SmartBRIDGE Hamburg integrerar traditionella inspektionsmetoder med nya digitala verktyg, vilket möjliggör en effektiv sammanflätning och analys av data från olika källor. Detta ger en omfattande och sammanställd tillståndsbedömning i en enda arbetsprocess. Med sitt innovativa tillvägagångssätt markerar SmartBRIDGE Hamburg ett viktigt steg i utvecklingen av nya inspektionsmetoder inom byggbranschen.