Kruso Logo
Kontakta oss

Publify.

En plattform utvecklad för kommuner.

Publify är en avancerad webblösning specialiserad för kommuner. Vi organiserar Publify kring en teknikgemenskap som utgörs av alla kommuner som använder plattformen och möjliggör delade funktioner och ekonomi samtidigt som man lämnar utrymme för individuell identitet och egen funktionalitet.

Utmaning

De danska kommunerna har de senaste åren upplevt en större efterfrågan på digitalisering av tjänster som de kan erbjuda medborgarna. Samtidigt möter kommunerna budgetnedskärningar och har färre medel att skapa lösningarna. Med andra ord måste lösningarna vara billigare, större och bättre.

Lösning

Kruso har skapat Publify, som samlar de danska kommunerna i en utvecklingsgemenskap på en gemensam mjukvara, baserad på det användarvänliga CMS:et Umbraco. Detta innebär en standardlösning där de viktigaste komponenterna för en kommunal webbplats ingår. Samtidigt har varje kommun möjlighet att ha individuella funktioner och design som stöder kommunens identitet. Dessutom är alla kommuner på Publify en del av en utvecklingsgemenskap som tillsammans beslutar och samfinansierar nya gemensamma funktioner och funktionaliteter för plattformen. På så sätt är Publify byggt på gemensamma krafter både ekonomiskt, kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt, tillsammans skapar vi en bättre digital upplevelse för de danska medborgarna.

Resultat

Publify består av 18 kommuner, som tillsammans har över 1 000 000 invånare. Kommunerna har utvecklat mer än 60 olika funktioner, tillägg och integrationer, som är speciellt utformade för att säkerställa en hög offentlig digital service och upplevelse både för medborgare och redaktörer.

Besök publify.dk

Som en del av att göra Publify till en självständig mjuktjänst har vi skapat en egen webbplats. Här kan du läsa ännu mer om webblösningen specialiserad för kommuner.

Besök publify.dk

Contact us!

Do you have any questions on Publify or public solutions?

Get in touch with CIO & partner Anders Frey Birkmose.

afb@kruso.dk

+45 41 95 33 30