Kruso Logo
Kontakta oss

Nord-Lock Torque­lator.

En progressiv webbapp - som första steg mot digital transformation för en global koncern.

Nord-Lock Group är världsledande inom säkra bultlösningar med produkter som används inom en rad olika områden, som vindturbiner, höghastighetståg och berg- och dalbanor. Deras kunder inkluderar många av världens mest respekterade företag som litar på Nord-Lock Group, till stor del på grund av deras djupa tekniska kunskap och förstklassiga support.

Utmaning

Även för Nord-Locks experter är det en tuff uppgift att veta vilket exakt moment och förspänning som är nödvändigt för att säkert fästa deras bultar. Detta orsakade frustration bland kunderna såväl som tidskrävande supportproblem för organisationen. Det finns många faktorer som påverkar det nödvändiga momentet, såsom material, bultstorlek, klass och smörjning. Lösningen bör finnas tillgänglig på flera olika språk, eftersom Nord-Lock verkar på flera marknader. Dessutom används många av Nord-Locks produkter på platser där det inte finns tillgång till internet. Hur kunde Nord-Lock hjälpa till att göra denna beräkning lätt tillgänglig för alla sina kunder?

Lösning

Vi upptäckte snabbt att vår agila arbetsmetod med SCRUM-ramverket passade alla parter mycket bra. Projektet genomfördes tillsammans med Poetry (som stod för UX och design) och Nord-Lock i tvåveckors-sprintar. För detta projekt använde vi en MVP-ansats, som definierades enligt en MOSCOW-modell-workshop. Lösningen vi skapade för denna utmaning var en progressiv webbapplikation (PWA) med stöd för flera språk som matas av deras molnbaserade innehållshanteringssystem (CMS), Optimizely. Offline-stöd hanteras genom webbläsarens Service Worker, vilket gör appen användbar oavsett plats. Torquelatorn är kompatibel med Trusted Web Activity vilket tillät oss att göra den tillgänglig på Google Play som en "nativ app". Eftersom appen ingår i Nord-Locks verktygslåda är den också tillgänglig i App Store.

Resultat

Lösningen stödjer Nord-Locks kunder och försäljningspersonal att använda en intuitiv app. Detta har minskat behovet av talrika Excel-ark och komplexa beräkningar som tidigare krävdes. Detta var vår allra första samarbete med Nord-Lock, vilket sedan dess har visat sig vara ett samarbete som har spelat en viktig roll i att forma vår metodologi här på Kruso.

Nord-lock is a demanding customer. We want any partner not only to deliver what we ask for here and now, but to challenge us and make us do what is best long term. That in combination with high competence and an agile approach makes our partnership with Kruso so successful.

- Lars Christensson, Business Development Director, Nord-Lock Group.

Träffa teamet