Kruso Logo
Kontakta oss

inco.

inco Cash & Carry är en av Danmarks största livsmedelsgrossister som säljer både livsmedel och tillbehör till företag. inco Cash & Carry har tre butiker i landet. En central del av inco's affärsmodell är att kunna erbjuda god, gammaldags service där man hälsar, lyssnar och svarar på eventuella frågor som kunderna kan ha.

Digitaliseringsplan

Traditionella dygder såsom god affärsförmåga och personlig service behöver inte vara i motsättning till affärsutveckling - eller det digitala fältet. Det kan kanske hävdas att sådana dygder utgör den nödvändiga affärskonstanten, vilket möjliggör utvecklingen av nya tjänstekoncept utan att underminera företagets identitet och position på marknaden. Genom 2019 har Kruso underlättat och genomfört en djupare studie tillsammans med inco's affär för att identifiera möjligheter för digital affärstransformation. Baserat på studiens slutsatser har inco, i samråd med Kruso, utarbetat en långsiktig förändrings- och investeringsplan inom det digitala området - en plan som Kruso nu har förmånen att vara en del av, i rollen som inco's rådgivande och genomförandepartner i flera digitala initiativspår.

Framtiden för CX

En av de grundläggande och kritiska ledtrådarna handlar om CX - Kundupplevelse. Genom flera integrerade utvecklingsprogram kommer vi med ett holistiskt designapproach att identifiera och genomföra innovationer och optimeringspotentialer i kundernas omnichannel-gränssnitt med inco. Det första utvecklingsprojektet på spåret fokuserar på kundernas "cash and carry"-flöde i butikerna och genomförs via en agil co-creation process tillsammans med inco's digitala produktägare och affärsteam samt Kruso's design- och teknikteam i ett inter-organisatoriskt produktutvecklingsteam.