Kruso Logo
Kontakta oss

Herning Kommun.

En klimatvänlig och ambitiös design som uppfyller bästa standard för tillgänglighet på webben.

I januari 2021 startade Krusos samarbete med Herning kommun, Inklusio, Special Minds och Mundfuld Studio för att ta fram en ny webbplats för kommunen. Ett år senare har Herning kommun en modern Umbraco-lösning byggd på Publify, Krusos utvecklingscommunity för kommuner.

Vi är särskilt stolta över att lansera Danmarks första CO2-vänliga kommunala webbplats, som har ett omfattande fokus på webbtillgänglighet för alla kommunens medborgare.

Umbraco-lösning med fokus på tillgänglighet och användbarhet på webben

Herning kommun behövde en uppdatering av designen, men framför allt fanns det ett tekniskt behov. De viktigaste punkterna för kommunen var användarvänlighet för både medborgare och kommunens redaktörer, en ny design och en konsekvent fokus på tillgänglighet på webben.

Lösningen är byggd på Umbraco open source CMS. Förutom att säkerställa en unik användarvänlighet för redaktörerna är detta en flexibel lösning med många olika integrationer och kan därmed anpassas explicit till Herning kommuns behov.

Samverkan mellan UX och frontend tidigt i processen

Vid utvecklingen av Herning kommuns nya lösning samarbetade UX och frontend tidigt i processen. Detta samarbete ledde till att UX visste vilka möjligheter som fanns inom ramen för Publify-ramverket från början. Därmed kunde Kruso, i möten med kommunen och den externa designern från Mundfuld Studio, vara i framkant och se till att de olika delarna av processen anpassade sig till varandra från början.

Samarbete med Inklusio och Special Minds

Arbetet med webbtillgänglighet skedde i samarbete med Inklusio och Special Minds IT, som är experter inom området. Kruso fokuserar generellt på webbtillgänglighet, men expertkunskap och bedömning genom hela processen har säkerställt ett konsekvent fokus på webbtillgänglighet från UX och design till själva utvecklingsprocessen.

När vi utvecklar våra lösningar använder vi oss i stor utsträckning av SiteImprove. Den här gången visade det sig också vara en stor fördel att involvera några experter som går igenom lösningen manuellt. Det har gett oss nya insikter om vad som fungerar bäst för användaren när det gäller tillgänglighet på webben.

- Line Voss Pedersen, Project Manager, Kruso

En speciellt utvecklad och klimatvänlig lösning för Herning kommun

En av de nya funktionerna som har utvecklats speciellt för Herning är en ny användarvänlig lösning för filtrering av sökningar på deras webbplats. Vi har specifikt genomfört en omarbetning av de facetterade listorna, vilket gör det möjligt att göra en lokal sökning på webbplatsen. Detta innebär att användaren ges möjlighet att söka mer specifikt och ämnesrelaterat i den givna listan.

För Herning kommun har vi också lagt till en funktion som heter "Klimatvänligt läge". Denna funktion minskar CO2-fotavtrycket med 30% för varje sidvisning och upp till 70% på sidor med många bilder. Med fokus på klimatvänlighet har vi dolt datatunga element såsom bilder och videor, tagit bort intensiva färger och skapat en mer klimatvänlig kod.

Titta på en konversation om vårt synsätt på hållbar webbutveckling här.

The collaboration with Herning Municipality has generally been rewarding for us. Throughout the process, they have presented some exciting demands, but at the same time, they have been good at listening to our suggestions.

- Anders Krogh Rasmussen, Frontend Developer, Kruso
Vinna på Umbraco Awards 2023Nyheter

An exciting collaboration

There is still a close dialogue between Kruso and Herning municipality concerning operations and new development, and with a view to web accessibility in the content posted by the municipality's editors. Herning municipality can now offer its citizens a new and more climate-friendly website with an ambitious design that meets their needs and best-in-class requirements for web accessibility.

Contact us!

Do you have any questions on public solutions?

Get in touch with our managing director Anders Frey Birkmose.

afb@kruso.dk

+45 41 95 33 30