Kruso Logo
Kontakta oss

Duka.

Kruso har skapat en kommunalt hållbar gemenskap som skapar en gemensam mjukvara för att uppnå den bästa digitala upplevelsen för medborgarna.

Företaget Duka, som har sitt säte i Aarhus, har sedan 2011 hjälpt över 30 000 användare genom IT-support, datorhjälp och innovativa IT-servicekoncept. Dukas grundidé är att en dator måste vara lätt att köpa, äga och inte minst - att använda. Allt handlar om att sälja datorer som levereras helt färdiga att använda - "out of the box".

En ny digital partner för Duka

Dukas nuvarande digitala handelsplattform lanserades 2019 av en annan partner än Kruso. Den tidigare lösningen är, precis som vår nya lösning, byggd på Umbraco/Ucommerce. Men snabbt efter lanseringen upplevde Duka att backenden inte var anpassad till redaktörer och e-handelschefers dagliga arbetsflöden. Till exempel utvecklades ett antal primära handelsfunktioner i CMS istället för i Ucommerce, vilket inte utnyttjade Ucommerces fulla potential. Samtidigt stod Duka inför en större expansion till nya marknader, vilket ledde till många nya krav och behov för lösningen. Baserat på detta beslutade Duka att hitta en ny digital partner som kunde arbeta mer agilt och hade erfarenheter av effektiv skalning och kontinuerlig datadriven optimering av digitala plattformar. Detta resulterade i att Duka bytte till Kruso som partner sommaren 2020.

Fokus på en mer flexibel och modulär kodbas

Processen som Kruso har påbörjat med Duka kan inte kokas ner till en enda spår. En lång backlog av ändringsbegäran och optimeringar har byggts upp, som Kruso har genomfört och implementerat. Vårt fokus har varit att uppnå en mer flexibel och modulär kodbas med så få refaktoriseringsåtgärder som möjligt. Dessutom är vi engagerade i flera aktiviteter kring UX och optimering av användarresan, särskilt med fokus på prenumerationer.

De första positiva resultaten

Den nya och enklare kodbasen resulterade i en betydligt kortare time-to-market och lägre kostnad vid utveckling och implementering av förändringar på plattformen. Dessutom flyttades plattformen till en 100% molnbaserad lösning i Azure. Detta säkerställde effektiv skalbarhet och inte minst säkerhetsrelaterade fördelar. De första UX-koncepten gav positiva resultat baserade på positiv användarfeedback. Så 2020 hade Duka en lösning med bland annat en dynamisk utcheckningsprocess. Detta innebär att utcheckningsprocessen ändras för Dukas kunder beroende på produkten i kundens korg. Duka har möjlighet att modulera detta i Umbraco per produkt. Detta har säkerställt effektiv skalbarhet och säkerhetsfördelar.

Digitala ambitioner

Under hela processen har Duka visat stora digitala ambitioner. Detta innebär att vi här under 2022 fortfarande kommer att agera som en digital strategisk partner för företaget och arbeta för en moderniserad plattform med innovativa funktioner.

Träffa teamet