Kruso Logo
Kontakta oss

Danske Bank.

Kruso har utvecklat en verktygslåda som bygger på principen om personligt digitalt närvaro och säkerställer kunderna en översikt över de olika betalningslösningarna.

Danske Bank är en nordisk bank och den största i Danmark med starka lokala rötter. Dessutom är Danske Bank närvarande i mer än 12 länder där de har hjälpt människor och organisationer att uppnå sina mål och uppfylla sina ambitioner i mer än 145 år. Danske Bank består av mer än 22 000 anställda över 200 filialer.

Utmaning

Människor litar inte på banker, och Danske Bank är inget undantag. Trots att Danske Bank har revolutionerat hur danskar överför pengar med MobilePay, krävs det mer för att återvinna kundernas förtroende. Banken behöver återvinna förtroendet genom att erbjuda utmärkt service och sätta kunderna främst. Inte genom att säga, utan genom att göra. En nyckel till detta är att skapa en digital närvaro som känns personlig; Att besöka banken på en enhet borde kännas som att öppna dörren till en filial. I det här avseendet stod Danske Bank inför en utmaning: bankens guide till kort och betalningslösningar var mycket produktinriktad och fokuserade inte på kundernas behov. Dessutom har de flesta människor liten kunskap om betalkort och är förvirrade över digitala betalningstrender som mobiler, plånböcker och klockor. Som ett resultat ringer många kunder till banken för hjälp och information. Det är därför Danske Bank ville skapa ett användarvänligt digitalt verktyg som gjorde det lätt att hitta svar om kort och betalningslösningar; Så att kunderna enkelt kunde välja rätt lösning baserat på sina behov och situation.

Lösning

Vi utvecklade en verktyg baserat på principen om personligt digitalt närvaro. Det är på detta som vi grundade vår UX- och innehållsansats. Betalningsguiden sätter kundens behov i centrum genom att ställa några enkla frågor: Har kunden ett verkligt problem? Kan jag lösa problemet och i så fall vilken effekt kommer det att ha?

På det här sättet påverkar kundbehoven direkt beslutsfattandet och försäljningsprocessen. Produkter är trots allt lättare att sälja om det finns ett problem att lösa. En del av vår kundcentrerade ansats är inte bara att erbjuda Danske Banks egna produkter. Verktyget innehåller olika betalkort, men det presenterar också andra lösningar, som MobilePay, Google Pay, Apple Pay och smarta klockor.

Betalningsguiden är utvecklad som en fristående webbkomponent som fungerar oberoende av Danske Banks webbplats. Vi valde en headless approach och Vue.js som ramverk. Genom att ha en headless setup kan vi utveckla individuella funktioner mycket snabbare, eftersom vi bara behövde få åtkomst till innehåll från Danske Bank. Den består av flera mindre komponenter och en JSON-datasheet som Danske Bank enkelt kan lägga till innehåll till.

Den viktigaste lösning

Betalsguiden gör det möjligt för kunderna att förstå olika betalningslösningar och deras olika egenskaper så pass att de kan välja och beställa rätt lösning för sig själva. Dessutom skapar en bra personlig service lojala kunder - och lojala kunder tenderar att stanna kvar i många år.

Succeskriterierna

Det nya verktyget måste öka antalet ansökningar, aktiveringar och transaktioner/användning av Mastercard genom att utbilda kunderna om kortfördelar. Dessutom bör Betalsguiden leda till färre samtal om betalningslösningar och kort.

Träffa teamet