Kruso Logo
Kontakta oss

Cobham Satcom.

En ny global företagsplattform på 4 veckor skapade genast en ökning på 150% i kvalitetsleads.

Cobham Satcom har varit en ledande aktör inom satellitkommunikationsteknologi i över 70 år inom sjöfartssegmentet och 40 år på land. Med fokus på innovation levererar företaget lösningar som gör att ett brett utbud av privata företag, regeringsföretag och privatpersoner kan vara uppkopplade när det gäller som mest. Genom att utforska nya teknologier och partnerskap utformar och producerar Cobham Satcom högpresterande radio- och kommunikationsterminaler, gateways och systemlösningar under varumärkena SAILOR, Sea Tel, EXPLORER och TRACKER.

Digitalt avgörande för att säkerställa framtida försäljnings- och marknadsföringsstrategi

När Cobham Satcom expanderar har de upplevt utmaningar med att nå alla sina potentiella kunder över segment och marknader. Med en ny global företagswebbplats som fokuspunkt blev det avgörande för Cobham Satcoms framtida försäljnings- och marknadsföringsstrategi att använda systematisk digital blygenerering. Kommunikationen behövde förändras från att vara mer traditionell företagsinformation till en plattform som kunde säkerställa inkommande blygenerering genom berikat innehåll och en stark handlingsuppmaning.

Kruso valdes som digital partner för det här projektet och är ansvarig för den tekniska utvecklingen och aktiveringen av plattformen.

Hyper-agil MVP-process

Snabb time-to-market var avgörande för Cobham Satcom. Därför kom vi överens om en hyper-agil process i nära samarbete där vi gick live med en MVP som innehöll de mest centrala delarna av deras nya webbplats på bara 4 veckor, vilket vi lyckades med. Sedan dess har vi kontinuerligt lanserat nya funktioner på webbplatsen och optimerat lösningen allt eftersom vi har fått mer kunskap om Cobham Satcoms kunder.

Cobham's lösning är uppbyggd på en komponerbar systemarkitektur.

För att möta den nästan omöjliga deadline och samtidigt leverera en framtidssäker, flexibel och skalbar lösning baserade vi de centrala systemen på en "headless" systemarkitektur och en "best-of-breed" teknikstack med Uniform (DXP) och för deras "headless CMS" använde vi Strapi.

Vi kunde komma igång snabbt med Uniform som grund. Vi började med att samla in och integrera data och komponenter från de andra systemen i Uniforms gränssnitt. Sedan kunde Cobhams digitala team arbeta med innehållet nästan från dag ett. Förutom Uniform och Strapi består teknikstacken idag av Microsoft Dynamics 365 för lead-insamling och Segments CDP för insamling och segmentering av kunddata samt arbete med personalisering och a/b-testning. Dessutom är webbplatsen byggd på den senaste Jamstack-tekniken för att säkerställa snabb prestanda och säkerhet.

150% ökning av kvalificerade leads

Den snabba lanseringen av Cobham Satcoms nya globala företagswebbplats genererar omedelbart nya leads. Det resulterade i en omedelbar ökning av kvalificerade leads med över 150%. Samtidigt har tiden till marknaden minskat för nya funktioner, och företagets interna arbetsflöden har blivit mer effektiva och strömlinjeformade. Idag äger Cobham Satscoms marknadsavdelning projektet där den digitala strategin fortsätter att drivas genom ytterligare aktivering och kundengagemangsprogram, samtidigt som webbplatsen kontinuerligt förbättras.

Projektet har inte bara omvandlat Cobham Satcoms marknadsfokus till en direkt och mätbar intäktsdrivare, utan det har också bevisat för alla andra organisationens intressenter de digitala möjligheterna att minska klyftan mellan strategi och genomförande genom sann agilitet.

Uniform white paper

Can you avoid the wasteful practice of replatforming by embracing composability? With the Headless approach that Uniform is delivering, you do not have to change the underlying platform in order to add a new system to your stack. This white paper shares with you, how you can optimise your platform without the cost of replatforming.

Key takeaways:

  • The costs of replatforming

  • When you have other options

  • A composable architecture option

The end of replatforming

  • The End of Replatforming

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Låt oss hjälpa dig - Kontakta vår VD.

Lars Ørum Andersen

loa@kruso.dk

+45 28105871

Träffa teamet