Kruso Logo
Kontakta oss

DaneAge Förening.

Digitalisering och förbättrad användarvänlighet för Danmarks största bokningssystem för evenemang.

DaneAge Förening är en medlemsorganisation som arbetar för äldre människors rättigheter. Organisationen bygger på medlemmarnas aktiva bidrag. DaneAge Förening har över 787 000 medlemmar över hela Danmark och mer än 18 000 aktiva volontärer. De är organiserade på 215 lokala avdelningar som drivs av frivilliga lokala chefer.

Utmaning

DaneAge-föreningen är bland de allra största leverantörerna av evenemang, lektioner och olika aktiviteter i Danmark och hanterar cirka 64 000 evenemang årligen. Eftersom deras målgrupp blev allt mer webbkunnig var det helt rätt att investera i en digitalisering av evenemangshanteringen. De viktigaste kraven för bokningssystemet för evenemang var användarvänlighet både för administratörerna och deras medlemmar. Lösningen skulle erbjuda en intuitiv och inspirerande bokningsprocess som möjliggör fullständig anmälan och betalning för varje av de 64 000 evenemangen.

Lösning

Kruso har utvecklat det nya bokningssystemet för evenemang baserat på Sitecore CMS. Lösningen kräver många integrationspunkter till olika system, såsom DaneAge-föreningens egen webbplats, deras Navision ERP och en betalningsleverantör. Lösningen är också integrerad i SharePoint, där all evenemangsinformation hämtas från. Dessutom är lösningen utrustad med en mycket omfattande söklösning som erbjuder snabba och rika sökresultat.

Träffa teamet