Kruso Logo
Kontakta oss

3Shape.

Digital partner till ett av Danmarks snabbast växande företag.

3Shape är ett av Danmarks snabbast växande företag på global nivå. De erbjuder högkvalitativ 3D-dental scanning programvara och enheter till tandläkare över hela världen.

Utmaning

Digital teknologi spelar en central roll i 3Shapes marknadsföringsstrategi. Den driver ny affär, försäljning, kundservice och produktvarumärken - globalt i alla deras marknader. Som en del av 3Shapes tillväxtstrategi formulerade de en ambitiös omnikanalig approach för att marknadsföra och sälja nästa generationens digitala tjänster. Detta inkluderade en global handelsplattform. Målet var att erbjuda kunder en sömlös 360 graders digital handelsupplevelse vid användning av 3Shapes lösningar. Sedan 2017 har vi hjälpt 3Shape att förverkliga denna vision på global nivå.

Lösning

Vår resa med 3Shape började med en effektiv överlämningsprocess som gjorde det möjligt att underhålla och optimera den tidigare Umbraco-commerce-lösningen. Tillsammans med underhåll av de befintliga systemen utvecklade vi deras nya globala e-handelsplattform strukturerad som ett MVP-projekt. Plattformen är byggd i Sitecore med Ucommerce som handelsmotor. Processen vi valde är en kombination av vattenfall och agil projektansats - populärt känd som "vatten-scrum-fall". Detta innebär att strategi, idé, koncept och allmänna wireframes utvecklas mer traditionellt medan teknisk utveckling följer 100 procent agila principer. Ett nära samarbete är centralt när det gäller vår relation till 3Shape, eftersom vi har samlat ett starkt team av medarbetare från 3Shapes egen digitala organisation och ett antal av våra konsulter inom konsultation, teknisk utveckling och projektledning. Det delade teamets förmåga att arbeta tillsammans är nyckeln till framgång i alla projekt vi lanserar tillsammans. Kruso var huvudsakligen ansvarig för alla handelsaspekter av projektet.

Resultat

Den nya globala B2B-plattformen lanserades i juni 2018 och online-försäljningen har ökat betydligt år efter år, och representerar idag en viktig intäktsström för företaget. Nästa steg för oss är att ompröva den tekniska handelskonfigurationen och mjukvarustapeln för att stödja den kontinuerliga skalningen av 3Shapes handelskanal.

Träffa teamet