Kruso Logo
Kontakta oss

Uppgradera Umbraco 7 innan september 2023

Säkerhetsuppdateringar och all support för Umbraco 7 kommer att avslutas i september 2023. Få en hälsokontroll och en uppskattning av uppgraderingen.

I juli 2021 gick Umbraco 7 in i en "endast säkerhet"-fas, vilket innebär att Umbraco 7-uppdateringar endast kommer att bestå av säkerhetsuppdateringar och kritiska buggfixar, som kommer att fortsätta fram till den 30 september 2023. Således har arbetet och underhåll av funktioner och icke-kritiska buggfixar officiellt avslutats för Umbraco 7. Det rekommenderas inte längre att använda Umbraco 7!

Uppgradering, migration eller nybyggnad?

Mellan Umbraco 7 och Umbraco 8 ändrades flera datastrukturer; detta innebär att en uppgradering inte nödvändigtvis är ett alternativ utan att rätt lösning är en migration av data och vyer.

Mellan Umbraco 8 och Umbraco 9+ uppgraderades den underliggande tekniken (från .net framework till .net core). Därför är det nödvändigt att bedöma varje lösning individuellt och sedan planera för framtiden.

Varför uppgradera?

De senaste versionerna av Umbraco tillför fler redigeringsverktyg, modern teknik, bättre prestanda och därmed färre krav på hosting-miljön. Om du som kund väljer att stanna kvar på Umbraco 7 måste du säkra din Umbraco 7-webbplats på alternativa sätt, eftersom föråldrad programvara kan bli ett verkligt problem om säkerhetsintrång uppstår, och potentiella GDPR-böter slå hårdare.

Hälsokontroll.

Kruso erbjuder en icke-bindande hälsokontroll och genomgång av din nuvarande Umbraco 7-lösning (eller äldre). Hälsokontrollen ger en tydlig bild av den nuvarande tekniska statusen och en solid utgångspunkt att arbeta från. Som en del av hälsokontrollen bedöms också lösningens totala säkerhet och prestanda.

Genomlysningen avslutas med att Kruso lämnar en uppskattning och en process för uppgradering till den senaste LTS (Long Term Support) Umbraco-versionen. Denna rapport bedömer också det rekommenderade tillvägagångssättet för uppgradering, migration eller nyutveckling. För att utföra en hälsokontroll måste Kruso få tillgång till befintlig källkod och kunna granska backend-arkitekturen på den nuvarande webbplatsen för att bedöma datastrukturerna och omfattningen av lösningen.

Intresserad av en gratis hälsokontroll för Umbraco?

Anmäl dig nu för en icke-bindande analys av din webbplats prestanda, säkerhet och stabilitet på äldre Umbraco-versioner.